Ga naar OnlyHuman home

Professional aan het woord - Tamar Löcke, gedetacheerd als webredacteur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Blog

Tamar Löcke werkt  sinds januari 2019 als senior webredacteur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag  en is gedetacheerd via OnlyHuman. De komende zes maanden werkt hij aan de vernieuwing van een verouderde website. Hoe pakt hij dit aan? Waarom koos hij voor detachering en wat is zijn meerwaarde op deze opdracht bij het ministerie? En welke rol speelt OnlyHuman in zijn ontwikkeling als professional?

 

Uitdaging

“Het ministerie van Justitie en Veiligheid zocht een online webredacteur om strafrechtketen.nl op de schop te nemen. Dit is een informatieve website voor professionals werkzaam binnen de strafrechtketen zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de reclassering en de rechtspraak. Het werk aan deze website lag al enige tijd stil en alleen het hoognodige werd gedaan. Nieuwsberichten  waren niet meer actueel en de informatie was verouderd.  Daarnaast ontbrak een heldere structuur. Het is een leuke uitdaging om de site weer up-to-date te maken”.  “

 

Vrijheid van werken

“Ik mag deze site volledig opnieuw bouwen. Ik ben de enige webredacteur en daarmee verantwoordelijk voor het doorvoeren van alle aanpassingen, het plaatsen van nieuwsberichten en het aandragen van ideeën ter verbetering. Bij rijksoverheid.nl werkte ik in een team van redacteuren. Mijn werk besloeg daar kleine delen van een zeer grote site. Nu heb ik de vrijheid om de volledige site te verbeteren. Dat bevalt me erg goed.“

 

Proces

“Tijdens een eerste inventarisatie kwam ik naast verouderde informatie veel ambtelijk taalgebruik tegen in de teksten. Uit een content review, uitgevoerd door het ministerie van Algemene zaken, blijkt ook dat de site niet overal voldoet aan de toegankelijkheidseisen die gelden voor overheidssites. Een van die eisen is dat teksten en beeldmateriaal voor iedereen begrijpelijk oftewel ‘toegankelijk’ moeten zijn. Voor doven en slechthorenden dien je bijvoorbeeld ondertiteling bij video’s te plaatsen. Klik hier als je meer wil weten over de toegankelijkheidseisen die gelden voor overheidssites.

 

Meerwaarde

“Ik werk hier nu een maand en zie de meerwaarde die ik lever aan de website. Ik schrijf in begrijpelijke taal en weet ambtelijk taalgebruik leesbaar te maken. Ik kan moeilijke materie makkelijk onder woorden brengen. Dit is een absolute meerwaarde op dit project, omdat dit direct impact heeft. Ook heb ik oog voor de toegankelijkheidseisen. Door mijn ervaring als webredacteur voor rijksoverheid.nl op het ministerie van Algemene Zaken ben ik goed op de hoogte van de toegankelijkheidseisen waaraan websites en mobiele apps van overheidsinstanties moeten voldoen.”

 

Promotieplannen

“Als de nieuwe site staat, pakken we door met een promotieplan. We willen uiteraard wel dat professionals in de strafrechtketen de site weten te vinden. Een eerste stap is gezet met een kick-off presentatie aan de communicatieafdelingen van de deelnemers in strafrechtketen.nl. De boodschap was helder: de site gaat op de verbeterschop. ‘

 

De meerwaarde van OnlyHuman en detachering

“OnlyHuman geeft veel aandacht aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Zij kenden mijn wens voor de stap naar senior webredacteur en deze kans heb ik met deze opdracht gekregen. Ze kijken echt samen met jou naar je mogelijkheden en groeipad. Waar liggen je kwaliteiten en waarin kun je je nog (verder) verbeteren? Dat vind ik echt een meerwaarde ten opzichte van het werken als zzp’er. Ik werk bewust op detacheringsbasis voor OnlyHuman. Het geeft me afwisseling in werkzaamheden en het zijn meestal afgebakende projecten: waar staan we nu, waar willen we naartoe en hoe gaan we dat bereiken. En na een goede afronding van een project weer door naar een nieuwe uitdaging. Zo kijk ik bij meerdere organisaties in de keuken onder de paraplu van vastigheid.”

 

Toekomstmuziek

“Hoe leuk zou het zijn als OnlyHuman naast een detacheringspool voor communicatieprofessionals ook een pool heeft voor webredacteuren. Tijdens mijn aanname is hier al wel over gesproken en dat klonk als goede toekomstmuziek in mijn oren. Het lijkt mij erg leerzaam om te kunnen sparren en ervaringen uit te wisselen met andere webredacteuren van OnlyHuman. Ik zou dan een van de eerste deelnemers zijn. More te come!”

 

 

Wil jij net als Tamar gedetacheerd worden op uitdagende opdrachten? Samen met jou kunnen we in een persoonlijk gesprek bespreken hoe jij jouw loopbaan ziet.  Neem contact op met één van onze recruiters via het telefoonnummer (070) 3022020.