Ga naar OnlyHuman home

Cara Koesoemo Joedo; voormalig interim senior strategisch communicatieadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Blog

Cara Koesoemo Joedo werkte tot voor kort als senior strategisch communicatieadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als een veelzijdige en creatieve interim adviseur weet ze organisaties vooruit te helpen en veranderingen te realiseren. Zo ook bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Met haar ervaring en kennis droeg ze bij aan het oplossen van twee ambitieuze organisatievraagstukken.

 

Opdrachtomschrijving
“Het ministerie van SZW had het doel om de trots in de organisatie te voeden en om meer te focussen op innovatie. Twee diverse opdrachten die ik inhoudelijk goed met elkaar kon verbinden.

De maatschappelijke vraagstukken waaraan het ministerie van SZW werkt zijn complex en kunnen niet meer door een overheid alleen opgelost worden. Daarom zijn nieuwe werkwijzen nodig die het creatief samenwerken met andere partijen stimuleren. Als strategisch communicatieadviseur gaf ik  onder andere advies over hoe je een dergelijke verandering realiseert. Het was mijn taak om de innovatiekracht te versterken. Zo gebeurde er intern op de diverse afdelingen al een hoop, maar werd er nog weinig gedeeld.”

 

Een verbinden en inspirerend verhaal

“Naast het versterken van de innovatiekracht, hield ik mij bezig met het ontwikkelen van een verbindend, inspirerend verhaal dat de trots in de organisatie voedt. Als je wilt innoveren, en wilt dat innovatie écht gaat leven, is het namelijk belangrijk om de innerlijke motivatie van de medewerkers te raken. Goede storytelling waarin naar voren komt wat echt belangrijk is voor de medewerkers, waarom ze doen wat ze doen en waar ze heen willen, helpt hierbij. Ik heb intern veel gesprekken gevoerd, want een goed verhaal maak je samen. Uit de gesprekken is een krachtig verhaal ontstaan, dat het gevoel van trots voedt en klopt met waar de organisatie heen wilt. Na goedkeuring heb ik samen met Communicatie- en HR-adviseurs een plan opgesteld om het verhaal intern uit te dragen. Hierbij is het belangrijk dat er een lijn zit in leiderschap en in communicatie.”

 

“Interne storytelling is een goede manier om organisaties in beweging te krijgen en de innerlijke motivatie van medewerkers te raken.”

 

Realisatiekracht

“Ik zie in mijn werk dat veel organisaties de urgentie voelen om te veranderen. Ze weten waar ze naartoe willen, maar vinden het lastig om de verandering te realiseren. Het veranderproces is bij veel organisaties warrig georganiseerd. Een goede communicatiestrategie helpt hierbij en kan leidend zijn in de diverse fases van het veranderproces. Het gaat hierbij om onder andere realisatiekracht, waarmee je organisaties helpt om van A naar Z komen. Maar ook dat je onderzoek doet naar de remmende factoren en goed luistert naar de belangen. Je moet zien wat er leeft en waar men behoefte aan heeft. Door dit als communicatieadviseur intern terug te geven, gaan mensen beter naar elkaar luisteren. Dat is gunstig voor een innovatietraject.”

 

Communicatiepool

“Dankzij een tip van senior consultant Geert Jansen van OnlyHuman, deed ik mee aan de aanbesteding voor de pool van externe communicatieadviseurs voor de Rijksoverheid. Deze Communicatiepool bestaat uit 20 woordvoerders en 20 communicatiestrategen die door de Rijksoverheid ingehuurd kunnen worden voor complexe, omvangrijke en strategische communicatieopdrachten. Eerder werkte ik al voor grote organisaties zoals PostNL en uitvoerende overheidsinstanties als UWV en de Politie. De opdracht bij het ministerie van SZW was mijn eerste opdracht bij een ministerie.

 

Vernieuwing en vooruitgang

Werken voor de Rijksoverheid vind ik heel interessant vanwege de complexiteit van de vraagstukken. Ik zie dat ik in die wereld vernieuwing en inspiratie kan brengen. Het leuke van de opdracht bij het ministerie van SZW was dan ook dat ik écht de ruimte kreeg om met ambitieuze voorstellen te komen, zoals het ontwikkelen van een (online) innovatie community. Ik had het gevoel dat ik met kleine dingen al een groot verschil kon maken. De opdrachtgever was blij dat ik de richting bepaalde voor de langere termijn en tegelijkertijd zorgde voor concrete resultaten. En de organisatie boekte zichtbaar voortgang dankzij de communicatie.”