Ga naar OnlyHuman home

Sectoren

We zijn actief in verschillende sectoren binnen het publieke domein, zoals de (Rijks)overheid, het onderwijs, gemeenten, de zorg en kunst en cultuursector.

(Rijks)overheid & Gemeenten

(Rijks)Overheid

OnlyHuman is ook in 2021 weer geselecteerd na een complexe aanbesteding en zal zich de komende jaren opnieuw inzetten als mantelpartner voor het Rijk. De aanbesteding heeft betrekking op zowel het leveren van tijdelijke communicatiecapaciteit (inhuur) op junior, medior, senior en strategisch niveau als (web)redactieadvies en uitvoering voor deelnemende organisaties van de Rijksoverheid, zoals ministeries en uitvoeringsorganisaties. Professionals kunnen zowel op detacheringsbasis evenals als ZZP’er op een opdracht geplaatst worden.

Lokale overheid

Onze samenleving staat in het teken van transities op het gebied van verduurzaming, vergrijzing en digitalisering. Klimaat, energie, veiligheid en zorg zijn hoofdthema’s in onze samenleving.  

  • De Omgevingswet levert gemeentes veel werk op. Het is een omvangrijke wijziging met nieuwe werkwijzen en nieuwe begrippen.  
  • Thema’s op regionaal niveau die kunnen gaan over het bouwen van zonneweides en windturbines.  
  • Het aantal handhavers en jeugdboa’s in de wijken.  
  • De informatiebeveiliging van de gemeentelijke dienstverlening.  
  • Of hoeveel inspraak het bedrijfsleven heeft op lokaal natuurbehoud.  

Het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke instellingen én burgers neemt toe om antwoorden op deze vragen te vinden. Complexe vraagstukken vragen om een andere aanpak en vormen van samenwerking tussen professionals en de betrokken stakeholders. 

Hier heb je mensen voor nodig die weten wat er speelt in de samenleving. Communicatieprofessionals die deze unieke dynamiek snappen én beleid kunnen vertalen naar de burger. Deze mensen kennen wij. Met onze jarenlange expertise matchen wij professionals die beschikken over de juiste vaardigheden die jouw organisatie verder helpen. Mensen met kennis van zaken en hart voor mens en maatschappij. 

Lees hier hoe Jurriaan Gorter bijdraagt aan efficiënter samenwerken binnen de gemeente Den Haag.

Onderwijs

Opvallend in het onderwijs is de omslag qua communicatie naar een hele sterke professionalisering. Voorheen vulden de klassen en college zalen  zich vanzelf  wel, we waren niet zo bezig met hoe we ze vulden en of we dat wel goed deden. Inmiddels weten we beter. We willen echt het verschil maken in het onderwijs. Jongeren (en natuurlijk ook volwassenen) maken bewust keuzes. What’s in it for me. En het hoeft niet perse meer om de hoek van waar je woont te zijn.

Sector het onderwijs

Uiteraard heeft Corona er nog eens extra toe bijgedragen dat we zichtbaar moeten zijn. Online. En daar is communicatie voor nodig. Goede, eerlijke en duidelijke communicatie. Wie zijn we, wie past bij ons, wat kan je bij ons. Onderwijs van nu vraagt om duidelijke communicatie. Contact houden met de studenten, of het nu gaat om een leervraagstuk of op persoonlijk vlak.

Wij zien een duidelijke keuze hierin binnen het onderwijs. Communicatie is niet meer weg te denken.

De zorgsector

Employer Branding

Veel zorginstellingen hebben te kampen met een personeelstekort. Employer Branding is vandaag de dag een hot-topic binnen de arbeidsmarktcommunicatie. Met employer branding wil je het hoofd en hart van talenten bereiken en veroveren. Het helpt je om tot de kern te komen en is een middel om medewerkers die écht bij je organisatie passen aan te trekken en te behouden. Je kunt hiermee als werkgever een positieve beleving van de organisatie bij zowel huidige als potentiële medewerkers creëren, waardoor ze ambassadeurs van je organisatie worden. Dit komt het imago en uiteindelijk de bedrijfsdoelen ten goede. Om de juiste mensen te bereiken en met name jongeren te binden aan de zorgsector is een grote uitdaging binnen de zorg.

Marketing in de zorg

Een ander actueel thema is marketing in de zorg. De zorgsector die op meerdere vlakken schreeuwt naar middelen, en waar er al handen tekort zijn om de zorg op de werkvloer geregeld te krijgen, daar is het niet vanzelfsprekend om te investeren in marketing. Daarnaast voelen zorginstellingen een bepaalde schroom, een bepaalde bescheidenheid en is het een beetje een vies begrip om hun dienstverlening te ‘verkopen’. Dat hoort niet bij de cultuur, het werk en de cliënten.

Maar de cliënten zijn geen vrije consumenten die kopen omdat ze het leuk vinden en je smeert hen ook zeker geen dingen aan die ze niet nodig hebben. Cliënten zijn mensen die bepaalde dingen niet (goed) zelf kunnen en een hulpvraag hebben. Via marketing maak je als zorginstelling duidelijk wat je te bieden hebt en is het belangrijk dat een cliënt, verwijzer of ouder op de juiste plek terechtkomt met de juiste vraag. Hoe profileert een zorginstelling zich op de juiste manier? Dat is een zoektocht die zeer actueel is binnen deze sector.

Kunst en cultuursector

De kunst en cultuursector is constant in beweging. Een beweging die door Corona in een sneltrein vaart is gegaan. Musea, theaters en muziekinstellingen hebben te maken met andere inkomstenstromen en moeten daarop hun aanbod en programma’s aanpassen. Voor musea zijn grote groepen buitenlandse toeristen minder vanzelfsprekend en theaters moeten rekening houden met minder bezoekers in de zalen.

Daarnaast heeft digitalisering weer gezorgd voor nieuwe mogelijkheden in de sector. Online programma’s en voorstellingen, een mix van online en offline elementen om een bredere doelgroep te kunnen bereiken. Door deze trend zijn de kracht van communicatie en marketing voor een culturele instellingen groter dan ooit. Met deze nieuwe middelen blijft de kunst en cultuursector relevant en interessant, voor elke generatie.

Ik voel me als opdrachtgever zeer goed begrepen bij OnlyHuman. Dat komt doordat de recruiters veel inhoudelijke kennis hebben.

– Michaël van Wissen van Veen, opdrachtgever bij IenW

Of neem contact met ons op

Wij helpen bij de invulling van vaste en interim vacatures op het gebied van communicatie, marketing en online.

Accountmanager Matthijs Smijers 06 30 53 59 47
Sales Consultant Karin Schaub 06 53 74 09 82