Ga naar OnlyHuman home

5 tips bij het inhuren van externen

Blog

Uit recente cijfers van CBS* is gebleken dat het aantal flexwerkers opnieuw flink is gegroeid. In 2017 was het aantal medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie gegroeid tot 1,9 miljoen!

 

Organisaties herkennen dus de toegevoegde waarde van een flexibele schil. Maar hoe benut je die het beste? En hoe waarborg je continuïteit qua management en kennis van je organisatie?

 

We geven je onze 5 belangrijkste learnings!

Weet wat je nodig hebt voor je beoogde resultaat

Om een goed passende professional in te huren die het project tijdig afrondt en de doelstellingen realiseert, loont het om eerst een goede inventarisatie van het project te maken. Betrek ook de afdeling of de lijnmanager, die het team en de context goed kennen. Definieer de scope van het project, stel duidelijke doelen en omschrijf het gewenste resultaat. En zorg voor een scherpe afbakening. Als uitbreiding tijdens het project gewenst is, kan dat altijd nog.

 

Een werving en selectiebureau ondersteunt altijd bij het scherp krijgen van de opdracht, zodat zij de juiste match kunnen maken. Zo wordt voorkomen dat je met een professional zit met net niet de juiste specialistische kennis. Daarmee loop je risico dat een project uit de tijd of uit budget loopt.

 

Borgen van kennis 

Een betrokken en professionele interimkracht op de juiste plek zorgt ervoor dat alle partijen groeien. De organisatie groeit doordat doelen effectiever worden behaald en de professional groeit in zijn kennis en werkervaring.

Kennis is alleen niet iets wat je ‘ kunt opslaan in’ databases. Kennis zit ook in hoofden, in werkwijze en aanpak. Hoe kun je dat delen? En zorgen dat het team dat achterblijft na het vertrek van een externe bijgeleerd heeft in plaats van minder weet?

 

Veel managers onderkennen het probleem: als je mensen vertrekken, verlies je met hen ook een deel van de kennis uit je organisatie. Ingehuurde medewerkers brengen kennis in; maar bouwen in de organisatie ook nieuwe kennis op die ze daarna weer met zich meenemen.

Dit is iets om vooraf over na te denken, of om als organisatie een plan voor te maken. Hoe regel je de overdracht van externe medewerkers bij vertrek? En hoe maak je gebruik van hun kennis tijdens hun project?

Vraag de ingehuurde professional zijn kennis actief te delen, organiseer kennissessies, zorg voor een goede overdracht, en vraag vertrekkende professional om zijn lessons learned met je te delen.

 

Benutten van (verborgen) talent in de eigen organisatie

Een flexschil wordt veelvuldig ingezet om een groei in te zetten die door de vaste groep medewerkers niet kan worden uitgevoerd. Een externe specialist of interim professional kan juist die kennis en ervaring meenemen om die volgende stap te zetten.

Let op dat je medewerkers niet het gevoel krijgen dat de interessante projecten aan hun neus voorbijgaan en ze onvoldoende kansen krijgen om zelf te excelleren. Dat demotiveert. Bovendien bestaat het gevaar dat je in de organisatie aanwezige kwaliteit onvoldoende benut.

Onderzoek voordat je inhuurt of je geen medewerkers hebt die het project zelf kunnen doen. Of kun je een medewerker die het nog niet helemaal zelf kan een steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld door coaching on the job. En als het er toch (nog) niet in zit: kijk dan of een van je talenten mee kan lopen in het project om van de externe te leren en alvast ervaring op te doen voor een volgend project.

 

Ben je zelfredzaam genoeg na het vertrek van de professional?

Bij veel inhuur kan afhankelijkheid ontstaan van externen. Deze medewerkers worden ingehuurd omdat zij specialistische expertise hebben die je organisatie (nog) niet zelf in huis heeft.  Met hun vertrek brengen ze mogelijk de continuïteit van projecten en bedrijfsvoering in gevaar.

 

Wees bewust van dit risico en denk van te voren na over hoe je deze risico’s gaat beperken. Maak afspraken over beschikbaarheid (periode en aantal uren) en leg alles goed vast. Zorg voor spreiding van kennis en betrek ook voldoende andere medewerkers in een project.

 

Verlengen voor het gemak of onverwachte scope-creep

Bedenk vooraf welk resultaat de professional moet opleveren en wanneer het ‘ klaar ‘ is. Evalueer tussentijds; loopt het project op planning? Doet de professional nog waarvoor je hem hebt ingehuurd of zijn er heel veel taken bijgekomen? Bepaal ook wanneer het werk ‘ af’ is. En zoek oplossingen om het werk in de eigen organisatie over te nemen als het daarvoor rijp is.

 

 

Wat nu..?

De groeicijfers in de flexwerkers liegen niet. Met goede reden, de druk op de arbeidsmarkt neemt toe en de spoeling van gekwalificeerde mensen wordt dunner. Uit onze 5 tips blijk dat het vinden van de beste flexwerkers, vooral aan de kant van de opdrachtgever, veel tijd en voorbereiding vraagt.

 

Deze tijd kan drastisch worden ingekort door gebruik te maken van een gespecialiseerd bureau gericht op de bemiddeling tussen uitdagende opdrachten en professionals. Al meer dan 17 jaar heeft OnlyHuman het vertrouwen van overheid en bedrijfsleven om die perfecte match te maken. Lees ook onze whitepaper over Hoe een gespecialiseer bureau het verschil maakt.

 

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Matthijs loopt graag met u de mogelijkheden door of maakt graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking!

 

Bel 070 302 20 20

of mail Matthijs direct

 

(* cijfers vanuit het CPB: https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/flexwerk/hoeveel-flexwerkers-zijn-er-)