Ga naar OnlyHuman home

Continu verbetering binnen de organisatie met behulp van ISO 9001

Blog

Kwaliteit van onze dienstverlening heeft altijd hoog bij ons in het vaandel gestaan. En vandaag hebben we het ISO 9001 certificaat gekregen. Met dit certificaat tonen we aan dat de kwaliteit binnen OnlyHuman constant wordt verbeterd. In dit blog vertelt projectmanager Diana Zerbo hoe de ISO certificering tot stand is gekomen.

 

‘De afgelopen jaren is OnlyHuman flink gegroeid, we zijn voorkeursleverancier van de Rijksoverheid, maar ook steeds meer gemeenten en non-profit organisaties weten ons te vinden. Bij OnlyHuman staat de persoonlijke aanpak voorop en daarnaast willen we ons als organisatie continu verbeteren.

 

Kwaliteit en groei

Om verder te groeien is het nodig om niet alleen de persoonlijke aanpak te blijven houden, maar ook om processen goed te structureren en vast te leggen. Zo garandeer je kwaliteit. Voor OnlyHuman betekent dit dat we altijd de kwaliteit en professionaliteit kunnen leveren die onze opdrachtgevers en professionals gewend zijn. Ook als de organisatie groeit. In 2017 zijn we bijvoorbeeld begonnen met het digitaliseren van de urenadministratie en de facturatie. Voor onze opdrachtgevers is het makkelijker geworden om uren goed te keuren, en de professionals die voor ons werken kunnen sneller worden uitbetaald. Een groot project dat ook voor onze administratie enorme tijdswinst heeft opgeleverd.

 

Waarom ISO?

Om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren, hebben we gekozen voor de ISO-methode. Met het ISO 9001-certificaat kunnen we richting onze opdrachtgevers, professionals en andere belanghebbenden aantonen dat de kwaliteit van onze dienstverlening in orde is, maar het helpt ons ook om zelf continu te verbeteren. De ISO-methode werkt volgens de cyclus plan-do-check-act, je maakt dus niet alleen plannen (plan) en voert die uit (do), maar je monitort ook voortdurend de resultaten (check), en voert verbeteringen door (act).

 

 

Hoe ziet zo’n traject eruit?

We zijn begonnen met het vaststellen van de definitie van kwaliteit en het beleid. Daarna hebben we alle werkprocessen in kaart gebracht met de daarbij behorende doelstellingen: van sales en marketing tot administratie. Voor ieder proces hebben we bepaald wat kwaliteit voor ons en onze stakeholders betekent, en hoe we de kwaliteit willen meten. Denk hierbij aan het op tijd in orde maken van dossiers van professionals, maar ook aan een tijdige urenregistratie, facturatie en kortere betalingstermijnen door het implementeren van meerdere betaalmomenten per maand  Deze doelstellingen werden en worden vaak al gehaald, maar door ze te monitoren kan snel worden gesignaleerd wanneer we steken laten vallen en waar bijsturing of verbetering mogelijk is.

 

Hoe blijft de kwaliteit gehandhaafd?

Ons verbeterplan is tijdens twee audits beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Omdat de ISO een cyclus-structuur heeft, kan het zijn dat je tijdens de certificering nog tegen issues aanloopt. Je krijgt de certificering wel, ondanks er ‘major’ of ‘minor’ issues zijn. Het gaat erom dat je je proces zo hebt ingericht dat deze issues opgelost zullen worden. We zijn er heel trots op dat we de audit zonder major én minor issues hebben doorlopen. Dit betekent overigens niet dat we klaar zijn met verbeteren: het ISO-certificaat is een drie jaar geldig en zal tussentijds jaarlijks getoetst worden.