Ga naar OnlyHuman home

Optimaal communiceren vanuit gemeenten: “Zoek de samenwerking op”

Blog

Hans Scholten is communicatieregisseur bij de regio Drechtsteden, die bijna 300.000 inwoners telt. Daags na de presentatie van de Miljoenennota voor 2019 vertelt hij over belangrijke communicatiethema’s binnen Drechtsteden en hoe de regio daar invulling aan geeft. En geeft hij tips waar communicatieprofessionals bij grote én kleine gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.

 

Wat zijn belangrijke communicatiethema’s voor de regio Drechtsteden?

“Grotendeels dezelfde als voor alle gemeenten in Nederland, waarbij de woonopgave met stip op nummer 1 staat. Drechtsteden heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 25.000 woningen te bouwen. Daarmee willen we jongeren een wooncarrière bieden in onze regio. Gekoppeld aan het thema wonen is duurzaamheid. Drechtsteden bevindt zich – net als alle gemeenten in Nederland- in de transitie van gas naar alternatieve energiebronnen. Dat kunnen we alleen voor elkaar krijgen met draagvlak van de bewoners. Het creëren van bewustwording rondom de noodzaak van de energietransitie is dan ook een belangrijk punt in het communicatiebeleid. Ook de ontwikkeling van de arbeidsmarkt staat hier hoog op de agenda. We mikken op 30.000 arbeidsplaatsen erbij in dezelfde periode. Een derde thema voor de Drechtsteden is bereikbaarheid: om economisch succesvol te kunnen zijn moet de regio goed bereikbaar zijn. Dat is nu een probleem, omdat we dagelijks de filelijst aanvoeren met de A15. Gelukkig herkennen Rijk en provincie dit ook en zijn er plannen om dat binnenkort aan te pakken. Een ander actueel thema is de herontwikkeling van oude bedrijventerreinen langs de rivieroevers. Ook dat staat hoog op de agenda van Drechtsteden.

 

Welke communicatiethema’s zie jij voor gemeenten de komende tijd?

“Een belangrijk thema is ‘krimp en groei’. De statistieken van het Planbureau voor de Leefomgeving maken duidelijk dat veel gemeenten hiermee te maken hebben. Voor sommige is dat krimp en voor andere juist groei. In beide gevallen kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Dat heeft ook alles te maken met de landelijke woonopgave: als jongeren geen wooncarrière kunnen beginnen in hun woonplaats en daarom vertrekken, leidt dat tot krimp in het woongebied. En dat heeft op zijn beurt gevolgen voor het voorzieningenniveau. Aan de andere kant betekent de bouwopgave ook dat gemeenten op zoek moeten naar geschikte locaties in de vaak schaarse ruimte. Andere belangrijke thema’s zijn de omgevingswet en de participatiewet. Daar gaan veel zaken veranderen en daarover moet goed met de inwoners worden gecommuniceerd.”

 

 

Deze thema’s zijn met elkaar verbonden en gaan alle zeven gemeenten aan. Hoe geeft Drechtsteden daar als geheel invulling aan?

“De Drechtsteden hebben grote ambities voor de komende jaren op het gebied van wonen, werken en duurzaamheid, die zijn weergegeven in de zogeheten Groeiagenda. Deze Groeiagenda is opgedeeld in hoofdthema’s en per hoofdthema werken deskundigen samen met communicatieadviseurs. De tendens is dat de inhoudelijke experts ook steeds meer het belang van communicatie inzien. Dat is een goede zaak, want zo komen ze ‘als vanzelf’ de kant van de communicatieprofessionals op voor raad en daad. Mijn tip voor communicatieprofessionals bij gemeenten is: ondersteun de inhoudsmensen, blijf niet op je eiland van vakkennis zitten, maar zoek de samenwerking op.”

 

Samen sta je sterker!

“Verdiep je in de mogelijkheden en onmogelijkheden van je organisatie. Er is letterlijk een wereld van verschil tussen een grote stad en een kleine gemeente. Daarom wil ik iedere communicatieprofessional die bij een gemeente werkt, adviseren om zich te verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de organisatie. In kleine gemeenten zijn de lijnen over het algemeen korter waardoor er sneller kan worden geschakeld, maar tegelijkertijd zijn de middelen vaak beperkter. Het is een cliché, maar wel waar: samen sta je sterker. Daarom pleit ik ook voor het vormen van communicatie-coalities. Wie zijn de partners in je omgeving? Met wie kun je samen optrekken? Denk aan woningbouwcorporaties, bewonersverenigingen, natuur- en milieuorganisaties, ondernemersverenigingen. Maar denk ook aan vakgenoten bij andere gemeenten, of binnen de gemeente waar je werkt. Zoek elkaar op, leer van elkaar en zet alle klokken gelijk. Dán kom je samen vooruit.”

 


Wat doet een communicatieregisseur?

“De regio Drechtsteden bestaat uit zeven gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Samen vormen ze de vijfde stad van Nederland. Drechtsteden is een bijzondere regio, niet in de laatste plaats omdat het de enige in Nederland is waar een duaal bestuur, de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur, wordt gevormd uit de gemeenteraden en colleges van de deelnemende gemeenten. Het team waarvan ik deel uitmaak, verzorgt over het algemeen niet de directe communicatie naar de inwoners van de gemeenten; wij zijn als het ware de ‘koepel’ voor de gemeenten die met onze input of ondersteuning zelf invulling geven aan de communicatietrajecten. Vandaar de benaming communicatieregisseur.”