Ga naar OnlyHuman home

Professional aan het woord: Rina van der Werf werkt als senior woordvoerder en bestuurscommunicatieadviseur bij de gemeente Hilversum

Succesverhalen

“Wat wij in Hilversum doen, heb ik in al mijn jaren als woordvoerder en communicatieadviseur nog niet eerder meegemaakt!” Rina van der Werf, werkzaam bij de gemeente Hilversum als senior woordvoerder en bestuurscommunicatieadviseur, spreekt enthousiast over het persmoment dat elke dinsdagmiddag plaatsvindt. “Tijdens de vergadering van het college worden actuele en belangrijke zaken besloten. Journalisten worden uitgenodigd om na het collegeoverleg aan te sluiten om over die onderwerpen hun vragen te stellen aan de betreffende wethouders. Korte lijnen en direct met elkaar in gesprek: een geweldige manier van communicatie!”

 

Rina voelt zich hier als een vis in het water. Bruggen slaan is wat ze goed kan en hier ook dagelijks doet. Tussen het bestuur en de burger, maar ook tussen bestuur en de ambtelijke organisatie: beleidsmedewerkers, projectleiders en communicatiecollega’s.

 

“Met mijn poten in de klei”

“Mijn werk is tweeledig en ik bevind me continu op twee terreinen. Enerzijds ben ik woordvoerder en adviseur voor de  twee vrouwelijke wethouders in het gemeentelijke bestuur, Annette Wolthers (Werk & Inkomen, Verkeer & Parkeren en Onderwijs) en Karin Walters (Zorg & Welzijn, Financiën en LHBTI). In die rol heb ik contact met de media in Hilversum. Aan de andere kant sta ik met mijn poten in de klei van de organisatie en werk ik met collega’s om de inhoud van dat wat er speelt communicatief te maken en naar buiten te brengen. Met één been in het bestuur en in de wereld van de media en het andere been in de ambtelijke organisatie. En juist dat vind ik zo leuk aan deze opdracht.”

 

Het communicatief “wegzetten” van een crossmedialemiddelenmix

“Op maandagen ben ik aanwezig bij de verschillende portefeuillehoudersoverleggen van ‘mijn’ wethouders. Daar komen de onderwerpen alles aan de orde die vaak naar college worden doorgeleid. Ik bepaal de strategische lijn van de woordvoering en adviseer daarover. Aan de hand van de onderwerpen van beleid kijk ik of er  communicatie aan vast zit. Hoe zetten we dit communicatief weg en welke middelen gebruiken we die we crossmediaal inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de persbriefing na afloop van het college, persberichten, een interview pluggen of de productie van filmpjes of podcasts. Ik heb veel middelen tot mijn beschikking en kies op basis van de aanleiding en het doel de perfecte mix. Het moet elkaar onderling versterken zodat het verhaal optimaal verteld wordt.”

 

Creatiever door corona

“In het gebruik van middelen zijn we door corona een stuk creatiever geworden. Belangrijke reden was dat opeens alles om corona draaide en daarmee om crisiscommunicatie. Onderwijs ging niet meer over onderwijs breed, maar over wat er anders was voor ouders en leerlingen en docenten en wat scholen deden om zich aan te passen. Vanuit de portefeuille Werk en Inkomen stonden de ondernemersregelingen centraal. Enorm van belang voor de ondernemrs binnen Hilversum die hun inkomsten door corona zagen wegvloeien. Daar werd onze communicatie op aangepast. Zowel de invalshoek als de vorm werd creatiever. Als woordvoerders van het  bedachten we samen; we gaan filmpjes maken. Gerelateerd aan de portefeuille van wethouders, met stakeholders van de gemeente in beeld. Zo gingen we met de wethouder op bezoek bij scholen en kinderopvang, om in gesprek te gaan met een docent, een ouder en andere stakeholders. Ook kwamen de onderwerpen aan bod in de gratis Raadhuis-aan-huis-krant. We zorgden er met elkaar voor dat het volledige college aan bod kwam en duidelijk in beeld was. Juist in deze tijden is het belangrijk de verbinding te blijven houden.”

 

 “Juist in deze tijden is het belangrijk de verbinding te blijven houden.”

 

Meer aandacht voor de mens

Wat Rina betreft heeft corona ook positieve dingen laten zien. Zowel in haar werk, als tussen mensen onderling. Er is meer aandacht voor de mensen en het individu. “Wethouder Karin Walters heeft bijvoorbeeld de buurthuizen in haar pakket, die gingen heel snel dicht en dit heeft veel invloed gehad op de inwoners en waar wij als gemeente over communiceren. Het heeft ook de eenzaamheid extra aan het licht gebracht. Daar hebben we met het team speciale aandacht aan besteed: een lokale welzijnsorganisatie heeft samen met de wethouder een project opgestart waarbij tablets aan bewoners, met name ouderen, werden uitgedeeld, zodat ze konden facetimen met familie en vrienden. Voor collega’s onderling geldt dat je meer leert over iemands thuissituatie en er ook meer begrip voor hebt.”

 

Echte verbinding vergroot succes

“Alles is onder een vergrootglas komen te liggen en wij hebben er onze werkzaamheden en projecten op aangepast. Toen wij na maanden eindelijk weer samenkwamen in het Raadhuis was de opluchting groot. Het is een wereld van verschil als je eindelijk weer fysiek samen kunt werken. Voor sommige projecten was het echt zaak om live met de burgers in contact te staan. Na intensieve weken van voorbereidingen en vergaderingen via Zoom, was daar het moment dat we elkaar echt zagen en hoorden. Ik doe mijn uiterste best  om mijn wethouders in hun kracht te zetten en te adviseren en coachen hoe en wanneer en waar niet, wel over te praten. Zo vergroot je ook het succes van de profilering van een bestuurder.”

 

Een gelijkwaardige relatie in plaats van commercieel belang

Voor Rina realiseert OnlyHuman succes door de menselijke maat. “Ik vind OnlyHuman zo’n fijn bureau. Ze weten wat het vak communicatie betekent, ze weten hoe ik ben, kennen mij goed en weten me heel goed te matchen. Het zijn  fijne, toegankelijke mensen die weten waar ze het over hebben. Dat maakt dat ik nogal fan ben, haha!” Rina is heel trouw in haar relaties en netwerken is als een tweede natuur. “Ik beveel graag mensen aan die leuk én goed zijn. Hetzelfde geldt voor een bureau.”