Ga naar OnlyHuman home

Professional aan het woord: “Ik wist niet dat ik crisiscommunicatie zó leuk vond!”

Succesverhalen

“In de twintig jaar dat ik mijn eigen bureau heb, heb ik voor veel organisaties gewerkt. In de overheid, in het onderwijs en ja, ook wel eens eerder in de zorg. En daar ben ik nu terug. Hier werken de mensen met net wat meer passie, meer oog voor hun medemens, ze dragen hun werk echt een warm hart toe. Dat vind ik bijzonder, daar wil ik onderdeel van zijn.” Beyke Goris is een communicatieprofessional in hart en nieren. Sinds juni is ze werkzaam als interim communicatieadviseur voor HilverZorg, een instantie met bijna 1000 medewerkers voor ouderenzorg en thuiszorg. “Als gevolg van corona-gerelateerde uitval was er van het totale communicatieteam van 3 man nog één medewerker over. En dat in de staart van een landelijke crisis.”

 

De eerste coronagolf is op zijn eind wanneer Beyke voor HilverZorg komt te werken. Meer dan ooit is er behoefte aan heldere communicatie. “De balans tussen interne en externe communicatie kon beter. Dat gold ook voor de tone of voice naar een van onze doelgroepen, de verzorgenden.”

 

Snel resultaat dankzij volledige vrijheid

Ze legt uit: “Neem de vele vragen over het dragen van mondkapjes. De richtlijnen worden bepaald door het MT en de Raad van Bestuur, maar die moeten daarna wel de organisatie in. De manier van communiceren op het hoofdkantoor versus de werkvloer, verschilt van elkaar. Er kon veel toegankelijker gecommuniceerd worden naar medewerkers. Voor de communicatie naar bewoners en hun naasten gold hetzelfde. Ik kreeg volledig de vrijheid om door te pakken op dat wat ik nodig achtte om onze boodschap naar binnen en buiten te versterken. De website en nieuwsbrieven waren daar een belangrijk onderdeel van. Het was heerlijk om op korte termijn al zo tastbaar resultaat te kunnen leveren.”

 

Ik wist niet dat ik crisiscommunicatie zó leuk vond”

“Sowieso krijg ik veel kansen om mijn stempel te drukken en een verschil te maken.” Beyke doelt onder andere op het crisisteam, dat zij tijdens de eerste golf nét miste, maar waar ze nu alsnog deel vanuit maakt. “Ik ben medeverantwoordelijk voor de communicatie vanuit het MT en de Raad van Bestuur. Ik zit heel dicht op het vuur en schakel snel. Op basis van de persconferentie op maandag (28 september 2020 – red.) hadden we een rij aan mailings klaar staan. Die moesten we in grote haast ombouwen vanwege één advies dat Rutte die woensdag erop bijna zijdelings uitsprak. Alles in de laatste minuten voor verzending. Heerlijk! Ik wist niet dat ik crisiscommunicatie zó leuk vond, tot ik er middenin zat.”

 

“In de communicatie rondom projecten wil je er zeker van zijn dat je niet alleen zendt over wat belangrijk is voor een organisatie, maar juist ook aandacht hebt wat er voor de doelgroep speelt.” – Beyke Goris

 

Tussen de regels door luisteren

Maar ook zonder pandemie om over te communiceren, voelt Beyke zich op haar plek in de organisatie. “Ik stel me zoveel mogelijk open. Het helpt dat ik echt word omarmd door de collega’s. Daardoor ben ik al bij veel uiteenlopende projecten betrokken en krijg ik veel van de grond. Neem de bewonersbijeenkomst voor een nieuwbouwproject, bijvoorbeeld. Ik was aanwezig, luisterde en keek, en vertaalde alles wat er gebeurde naar een prettig leesbaar verslag. Ook – of misschien wel juist – dat wat tussen de regels door wordt gezegd en gezwegen. Ik zie hoe mensen reageren in de zaal en weet zo beter waar de focus in het stuk moet komen te liggen, zodat het ook relevant wordt voor de lezer. Vragen waarvan wij intern soms verwachten dat die heel belangrijk zijn, doen er voor de doelgroep blijkbaar niet toe. Andersom wordt er door de doelgroep soms lang stilgestaan bij iets waarvan we als organisatie niet dachten dat het zo’n punt zou zijn. In de communicatie rondom projecten wil je er zeker van zijn dat je niet alleen zendt over wat belangrijk is voor een organisatie, maar juist (ook) aandacht hebt wat er voor de doelgroep speelt.”

 

Kritisch op externe communicatie

“Ik kijk graag kritisch naar de externe communicatie en krijg daar ook de ruimte voor. Hoe praten we met onze doelgroep, en waar bereiken we hen? Want dat waar ik intern mee startte toen ik binnenkwam, geldt ook voor ons verhaal naar buiten. Zoals de arbeidsmarktcommunicatie waar ik aan werk. Dit doe ik samen met een corporate recruiter: haar ervaring en mijn expertise combineren we. Zo heb ik ook aangestuurd op het inschakelen van externe professionals – zoals een vormgever – om zo goed mogelijk werk te leveren. En we kiezen andere campagnemiddelen dan de afgelopen jaren. Het resultaat, naast de social media-campagne, is een out of home campagne die binnenkort op bussen en op borden langs de uitvalswegen in Hilversum en omliggende gemeenten prijkt. Daar ben ik best trots op!”

 

Het andere slag mensen waarmee ze werkt en inhoudelijk een verschil kunnen maken, geven Beyke veel voldoening. Ze was dan ook erg blij dat een vriendin haar destijds op de vacatures van OnlyHuman wees, en inmiddels is dit haar derde opdracht. “De zorgtak is redelijk nieuw binnen OnlyHuman, maar ik had gelijk een heel goede klik: het contact met Majella (consultant van OnlyHuman – red.) was fantastisch en de manier waarop echt naar mijn behoefte wordt gekeken bij het aandragen van opdrachten, geeft me veel vertrouwen. OnlyHuman voelt goed aan wat ik nodig heb. Wie weet wat er na 1 december volgt!”