Ga naar OnlyHuman home

Pionieren in de wereld van onderwijs: een kwestie van kraakheldere communicatie en sterk stakeholder management

Blog

In de veranderende wereld van werk, verandert de vraag van werkgevers continu. En daarmee ook de vraag naar specifieke skills. De onderwijssector moet hier continu op inspelen. Met meer vraag naar mensen in de ICT en techniek, groeit de vraag naar hogeropgeleide mederwerkers. Het aanbod daarentegen, bleef vaak achter. Tot negen jaar geleden in de regio Rotterdam de nieuwe hbo-opleiding ‘Associate Degree’ succesvol werd geïntroduceerd: een tweejarig praktisch ingestoken opleidingstraject, de stap tussen MBO-niveau 4 en HBO-bachelor. Senior communicatieadviseur Frank van der Loo stapte aan boord van deze ontwikkeling en zag de opleidingsinstelling ‘Rotterdam Academy’ in recordtijd groeien van 500 naar 3000 studenten. Inmiddels heeft Frank hier nog een extra uitdaging bij: de Dordrecht Academy, die september 2021 haar deuren moet openen.

Essentieel bij het pionieren in het onderwijs zijn in ieder geval: kraakheldere communicatie en sterk stakeholder management.

Kraakheldere communicatie en sterk stakeholder management

In een complex project als de Dordrecht Academy zijn veel verschillende belangen om te behartigen en randzaken om te stroomlijnen. Essentieel bij het pionieren in het onderwijs zijn in ieder geval: kraakheldere communicatie en sterk stakeholder management. Frank’s ervaring en senioriteit maken hem bij uitstek geschikt voor het laten slagen van dit plan. “Bij een project als dit doe je veel werk dat niet standaard is voor een communicatieadviseur. De standaard communicatieplannen komen later pas.” In dit blog vertelt Frank meer over zijn aanpak en omgang met verschillende stakeholders voor het realiseren van de Dordrecht Academy.

 

Werken vanuit een start-up mentaliteit

Het succes van een project als dit zit ‘m dan ook in de mindset van het team, legt Frank uit. Als communicatieadviseur of -medewerker ben je gewend om te denken in vaste verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Dat was hier niet het geval. “We begonnen met een kernteam van drie mensen toen er nog niets was. Allemaal met een totaal ander profiel, en andere capaciteiten. Samen doe je álles. Dan werk je veel breder, juist in die opstartfase. Het is een kwestie van een start-up mentaliteit; dingen durven aanpakken, niet bang zijn om van gebaande paden te gaan, de juiste mensen om je heen verzamelen.” Frank brengt zijn ervaring met het pionieren in. “Zo verzorgde ik bijvoorbeeld ook de huisvesting voor het groeiende projectteam. Dan liep ik door de stad met een verhuurmakelaar, op zoek naar een geschikte werk- en vergaderplek voor het team en onze stakeholders.”

 

Projectmanager en communicatieadviseur in één

Voor het kernteam vervulde Frank diverse rollen. Zo was hij niet alleen communicatieadviseur, maar is hij ook bezig met strategisch advies en stakeholdermanagement. “Die communicatierol is in de eerste fase kleiner dan je normaal gewend bent. Waar mijn ervaring op het gebied van communicatie wel een belangrijke rol speelde, was het meekrijgen van alle partijen en welk verhaal zij als stakeholder moesten ‘snappen’ essentieel. Of eigenlijk: ik hielp mijn team dit te doen. Iedereen moest tijdens bijeenkomsten hetzelfde, eenduidige en duidelijke verhaal kunnen vertellen. Hiervoor werkten we met een presentatie die inzichtelijk maakte wat we zouden gaan doen, waar we voor stonden en hoe het plan eruit zou zien. Daarnaast presenteerden we ook een echte student journey om het verhaal tastbaar te maken; het levensverhaal van een young potential in de Drechtsteden, om duidelijk te maken waar de urgentie zit en zo aan een sterk netwerk van stakeholders te bouwen.

Niet concurreren, maar samenwerken voor succes.

Lokale bedrijven werken samen voor succes

Één groep stakeholders is de groep lokale bedrijven die de hoger opgeleiden studenten hard nodig hebben om de vraag naar vakmensen in de regio Dordrecht aan te kunnen. Het werkveld zelf hoefde daardoor niet overtuigd te worden van de noodzaak van meer hoger onderwijs: die had zij jaren eerder al gesignaleerd. Lokale bedrijven waren daarom vastberaden om niet met elkaar te concurreren op de korte termijn, maar samen te werken voor succes op de lange termijn. Investeren in opleidingsaanbod voor specialisten in de Drechtsteden. “Dit maakte hen al heel snel meer dan ‘gewoon maar een stakeholder’, er was een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Met de bedrijven gingen we in gesprek over de sector, hun visie hierop. Zo legden we echt een fundering en samen stelden we per sector een Human capital agenda op: hoe ontwikkelt de sector zich, en wat betekent dat voor de skills van toekomstige medewerkers?

 

Vraag en aanbod van onderwijs samenbrengen

“Dit is eigenlijk het moment waarop je gaat kijken hoe levensvatbaar zo’n academy is, voor wie en waarom? Dit antwoord is essentieel voor de groep stakeholders vanuit wie de haalbaarheidsvraag kwam: de hogescholen in de regio. Dordrecht Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Da Vinci College, Avans Hogeschool, gemeente Dordrecht en het regionale bedrijfsleven. Welk onderwijs bieden zij al in de regio, en wat moet worden ontwikkeld om steviger tegemoet te komen aan de vraag uit de arbeidsmarkt? Alle partijen hadden al opleidingsactiviteiten in Dordrecht. Alleen in Dordrecht Academy gaan we ieders potentie in de regio beter benutten. Uiteindelijk gaat het voor de samenwerkende partijen – scholen en bedrijven – niet om hun marktaandeel. Dit project gaat om de maatschappelijke relevantie: leiden wij de generatie van de toekomst voor deze regio op?

 

Steun van de stakeholders

Wanneer je met zoveel verschillende partijen op één lijn moet komen, is elke steun welkom. Die was er tijdens dit traject in overvloed. “De programmadirecteur was zeer actief in het project, de lokale bedrijven werden collectief vertegenwoordigd en dan waren er zelfs nog ‘slapende stakeholders’: mensen of organisaties uit de regio die over het project hoorden en op eigen initiatief wilden bijdragen. Ook de gemeente Dordrecht speelde een belangrijke rol, als de verbindende factor tussen onderwijs en bedrijven. doordat zij elkaar in balans houden en dezelfde gemeenschappelijke doelen nastreven, kan iedere organisatie nu meer impact realiseren voor de regio. En met succes!

 

Verbinden, ontwikkelen en groeien als vakgenoten

Vanuit deze succesvolle trajecten en de betrokken ervaringsdeskundigen kan OnlyHuman kennis delen met vakgenoten in het communicatie vakgebied. Dankzij een netwerk in het onderwijs, helpt OnlyHuman professionals en opdrachtgevers met elkaar te verbinden om te pionieren, te ontwikkelen en te groeien. Zo ook Frank, die als specialist binnen Hogeschool Rotterdam zijn expertise deelt met het publiek, en zo meer inzicht verschaft in complexe projecten binnen onderwijs en communicatie.

 


Wil jij ook jouw team versterken met een ervaren communicatie- of marketingprofessional? Neem dan contact op met één van consultants van OnlyHuman via (070) 302 20 20