Ga naar OnlyHuman home
's-Gravenhage 32 uur

Projectleider Communicatie Werkgebonden Duurzame Mobiliteit

7736 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 's-Gravenhage Tijdelijk (ZZP / Deta) 32 uur p/w

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we op zoek naar een Projectleider Communicatie voor 32 uur per week. De kandidaat die wij zoeken heeft ervaring met communicatie van nationale programma’s binnen de Rijksoverheid. Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden en totaaloverzicht met een helicopterview. Je hebt kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen. Daarnaast heb je een relevant netwerk binnen de mobiliteitsdienstverlening. Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Reageer dan nu!

Organisatie

Het betreft een functie binnen het team werkgeversaanpak klimaatakkoord van de directie Duurzame mobiliteit. De werkgeversaanpak klimaatakkoord kent drie werksporen:

1. Informeren/inspireren van werkgevers over de mogelijkheden hun mobiliteit te verduurzamen;
2. Faciliteren van werkgevers, het bieden van concrete ondersteuning bij de verduurzaming;
3. Formele kaders; (fiscale) regelingen en wetgeving gericht op het verduurzamen.

De functie betreft de communicatie van de werkzaamheden binnen spoor 3, meer concreet het Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (hierna: besluit). Binnen het projectteam besluit– op dit moment bestaande uit 4 personen – zal deze persoon de rol van projectleider communicatie op zich nemen.

Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met de betrokken werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties aan het Besluit CO2- reductie werkgebonden personenmobiliteit (hierna: het ontwerpbesluit). Naar verwachting treedt dit ontwerpbesluit in 2023 in werking.

Het ontwerpbesluit komt voort uit het Klimaatakkoord. Met dat akkoord spraken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties maatregelen af om de CO2-emissies te verminderen. Daarbij hoort verduurzaming van het verkeer. Een van de afgesproken maatregelen is een wettelijke norm voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Hiermee moet de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Mton worden teruggedrongen. Het ontwerpbesluit geeft invulling aan die afgesproken maatregel. Doel daarvan is dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van hun mobiliteit.

Voor een effectieve implementatie van het ontwerpbesluit is het enerzijds nodig dat stakeholders goed betrokken zijn en hun ervaringen uit de praktijk kunnen delen in de voorbereiding op de uitvoering. In eerste instantie is het belangrijk dat werkgevers tijdig geïnformeerd en geactiveerd worden om de nodige stappen te zetten. Alle werkgevers in de doelgroep zullen direct en indirect geïnformeerd moeten worden over de op handen zijnde verandering. Dit vergt proactief plannen en partners tijdig inschakelen voor de uitvoering.

Daarnaast verandert de invoering van het besluit het speelveld van de werkgeversaanpak. Publieke actoren als de Omgevingsdiensten, maar ook private verleners van mobiliteitsdiensten (leasemaatschappijen, administratiekantoren, dienstaanbieders) maar naar verwachting ook partijen betrokken bij keurmerken en certificaten, belangenorganisaties en alle anderen die structureel een rol kunnen nemen bij het verduurzamen van de werkgebonden mobiliteit. IenW wil deze actoren in positie brengen om het besluit voor werkgevers goed te laten werken en hen direct en indirect te ondersteunen bij de verduurzamingsopgave. De persoon die wij zoeken vervult een centrale rol bij het coördineren van de communicatie met al deze stakeholders.

Functie

Werkzaamheden
Adviseren over en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het besluit. Dit betekent onder meer:

 • zorg dragen voor de informatievoorziening richting werkgevers (zowel inhoudelijk in de vorm van het maken van de producten) als organisatorisch;
 • eerste aanspreekpunt zijn voor het beantwoorden van vragen van werkgevers en andere publieksactoren;
 • in samenwerking vaststellen van politieke redeneerlijnen; afstemming met de centraal verantwoordelijken voor communicatie binnen het ministerie (DCO);
 • adviseren over en uitvoeren van stakeholdermanagement. Dit betekent onder meer:
 • coördineren en organiseren van bijeenkomsten met stakeholders. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als praktisch van aard;
 • coördineren en deels uitvoeren van de communicatie met nieuwe actoren, zowel publiek, privaat met als doel hen te betrekken bij zowel het besluit als de verduurzamingsopgave.

Functie-eisen

 • Een hbo- of wo-diploma in marketing, communicatie, pr, journalistiek of een andere relevante richting.

Het snijvlak van communicatie en beleid vraagt een mix aan inhoudelijke kennis en praktische ervaring. Kandidaat heeft aantoonbaar:

 • Minimaal 5 jaar ervaring met communicatie van nationale programma’s binnen de Rijksoverheid (overheidscommunicatie);
 • Minimaal 5 jaar ervaring in communicatie van omvangrijke trajecten met een hoog afbreukrisico;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het organiseren en coördineren van communicatie rondom complexe stakeholdervelden (privaat-publiek);
 • Minimaal 5 jaar ervaring met en inzicht in het werken in een functie waarin communicatie een beleidsmaatregel is;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met advisering aan politiek en woordvoering;


Soft skills
Kandidaat heeft:

 • Totaaloverzicht met een helicopterview;
 • Uitstekende redactionele vaardigheden en ervaring.

Kan:

 • Een strategie naadloos overzetten in de uitvoering;
 • Proactief denken en waar nodig handelen;
 • Meerdere projecten regisseren en ondersteunen;
 • Onafhankelijk adviseren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Onder tijdsdruk werken;
 • Werken onder een vergrootglas;

En is:

 • Zelfstandig, snel ‘up and running’;
 • Politiek sensitief;
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken, liefst binnen de mobiliteit;
 • Sterk in de praktische uitvoering van het beleid;
 • Een natuurlijk netwerker, kan ook desgevraagd een netwerk of community opzetten en Onderhouden;
 • Een teamspeler: proactief met oog voor het resultaat;
 • Een verbinder: kan omgaan met tegengestelde belangen en/of verstoorde relaties, bouwt bruggen.

Hard skills

 • Kennis over het verduurzamen van werkgebonden mobiliteit;
 • Kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Een relevant netwerk binnen de mobiliteitsdienstverlening.

Aanbod

Een tijdelijke opdracht voor 32 uur per week. Startdatum is 1 januari 2023 en de einddatum is 31 december 2023 (met optie tot verlenging van 1 x 12 maanden). Werkzaamheden worden deels op kantoor, deels thuis en deels op locatie uitgevoerd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mendy Verburg 06- 83 82 74 59 of Carola van Duijn 06- 21 20 47 84 of per mail via mendy.verburg@onlyhuman.nl of carola.vanduijn@onlyhuman.nl.

Solliciteren kan via onderstaande button tot en met donderdag 24 november 2022, 09:00 uur. We kijken uit naar je reactie!

Mendy Verburg Recruiter Mendy Verburg 06-83827459