Ga naar OnlyHuman home
Den Haag 24 uur

Medior Redacteur Informatie op Orde

7966 Ministerie van Financiën Den Haag Tijdelijk (ZZP / Deta) 24 uur p/w

Voor het programma Informatie op Orde van het Ministerie van Financiën zoeken we een medior redacteur voor 24 tot 32 uur per week. In deze rol ga je samen met de communicatieadviseur aan de slag met het informeren en enthousiasmeren van de organisatie om de informatie op orde te krijgen. Je gaat onder andere bezig met het schrijven en optimaliseren van handreikingen, beheren en doorontwikkelen van de rijksportaalpagina, en het schrijven van artikelen en de maandelijkse nieuwsbrief. Ben jij een praktisch ingestelde en ervaren redacteur met praktische kennis van het Rijksportaal? Reageer dan nu!

Organisatie

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel-economisch beleid in Nederland, het beheer van de overheidsfinanciën en het beleid rond de financiële markten. Het ministerie heeft een centrale rol bij het opstellen van de rijksbegroting en de Miljoenennota, en bewaakt de begrotingsuitgaven.

De bekendste taak van het ministerie van Financiën is wellicht de belastingheffing. Belastingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de rijksoverheid. Het ministerie is verantwoordelijk voor het fiscale beleid, de belastingwetgeving en de uitvoering daarvan.

Bij het ministerie van Financiën werken in totaal 31.800 medewerkers, waarvan ruim 30.000 bij de Belastingdienst.

Afdeling
Samen voor een open overheid. Zij zorgen er met elkaar voor dat Informatie op Orde is, zodat hun werk voor burgers, bedrijven en het parlement én voor elkaar navolgbaar is. Hiermee verhogen ze de kwaliteit van het beleid en versterken ze het vertrouwen in de overheid. Het programma ‘Informatie Op Orde’ (IOO) kent haar bestaansrecht als een reactie op de kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waar de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin zij tijdens het onderzoek zijn voorzien van informatie.

Aansluitend daarop zien ze over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het Ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en -voorziening(en) onder andere via de reeds aangenomen Wet Open Overheid (Woo). Via de Woo wordt er extra gestuurd op het Rijksbreed op orde brengen van de informatiehuishouding om zo de samenleving te faciliteren en meer vertrouwen te creëren in de overheid.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het Ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, alsook het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken: het definiëren van verbetermaatregelen, transparant en open communiceren, verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie, het afbakenen van de aard en omvang van de informatie en het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid.

Functie

Informatiehuishouding en informatievoorziening zijn op het eerste gezicht vrij technisch/administratieve processen. Maar met goede techniek en procedures alleen redden ze het niet. De organisatie moet worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd om informatie op orde te krijgen. Hiervoor is het van belang dat de organisatie (opdrachtgevers en medewerkers in het algemeen) goed wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van het programma en verschillende handreikingen die beschikbaar zijn om informatie op orde te krijgen. Voor ondersteuning van de communicatieadviseur, is het programma Informatie op Orde op zoek naar een praktisch ingestelde en ervaren redacteur met praktische kennis van het Rijksportaal.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Schrijven en optimaliseren van handleidingen en handreikingen;
 • Beheer en doorontwikkeling van de Rijksportaalpagina van het programma Informatie op Orde;
 • Produceren van artikelen ten behoeve van het programma voor Rijksportaal en de maandelijkse nieuwsbrief.

Concreet voer je volgende taken uit:

 • Interviewen, informatie verzamelen en schrijven van artikelen en eventueel voorzien van visualisaties (beeld/video);
 • Afstemmen met de MinFin-redactie van Rijksportaal en de inhoudelijk betrokkenen;
 • Beheer van de informatiepagina op Rijksportaal voor medewerkers met praktische handreikingen rondom informatie management. Daaronder valt:
  – Verzamelen van benodigde informatie met de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de informatiehuishouding, de communicatieadviseur en programmamanagers;
  – Ontwikkelen, verbeteren en publiceren van gebruikershandleidingen en handreikingen op de informatiepagina. De inhoud hiervan wordt aangeleverd door programma/project managers of de staande organisatie. Voor vormgeving kan beroep worden gedaan op bestaande ondersteuning;
  – Betrekken van gebruikers bij de doorontwikkeling van deze informatiepagina;
  – Afstemming met de Rijksportaal redactie/technici over inbedding van de pagina in het Rijksportaal;
  – Het inwerken en betrekken van de nieuwe redacteur binnen de directie die verantwoordelijk is voor de informatie huishouding (staande organisatie).

Functie-eisen

Eisen

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met werken binnen (rijks)overheid;
 • Je hebt ervaring met het toegankelijk maken van complexe materie.

Wensen

 • Affiniteit met het onderwerp informatiemanagement en informatiehuishouding;
 • Affiniteit met het onderwerp Informatie op Orde;
 • Ervaring met het vernieuwde Rijksportaal;
 • Ervaring binnen het ministerie van Financiën;
 • Je beschikt over een uitstekende pen;
 • Je bent nieuwsgierig en flexibel.

Aanbod

Een tijdelijke opdracht voor 24 tot 32 uur per week. De startdatum is zo spoedig mogelijk en de einddatum is 31 december 2023. De standplaats is Den Haag/hybride.

Neem voor meer informatie contact op met Inge Nord 06- 41 77 19 76 of Sherida Koop 06- 34 46 44 72 of per mail via inge.nord@onlyhuman.nl of sherida.koop@onlyhuman.nl.

Solliciteren kan via de button tot en met donderdag 26 januari 2023, 10:00 uur. We kijken uit naar je reactie!

Inge Nord Recruiter Inge Nord 06-41771976