Ga naar OnlyHuman home
's-Gravenhage 32 uur

Senior Klantcommunicatieadviseur

7965 Dienst Justitiele Inrichtingen 's-Gravenhage Tijdelijk (ZZP / Deta) 32 uur p/w

Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn we op zoek naar een Klantcommunicatieadviseur voor 32 – 36 uur per week. Ben jij die gedreven en ervaren klantcommunicatieadviseur die weet hoe je informatie, op het juiste moment beschikbaar kan stellen? Ben je in staat om meerdere adviesprocessen en actuele zaken IND breed te verbinden? Ben jij die ervaren adviseur die de IND ondersteunt bij het communicatief vaardiger worden richting de aanvragers van een verblijfsvergunning? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie

De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van procedures te voorkomen. Fraudesignalen worden geanalyseerd. Door nadrukkelijk te handhaven wil de IND een duidelijk signaal afgeven dat fraude niet getolereerd wordt.

Voor meer informatie over Justis kunt u terecht op www.ind.nl/nl/over-ons.

Directie Dienstverlenen
De Directie Dienstverlenen (DV) wordt gekenmerkt door afdelingen en teams met zeer uiteenlopende activiteiten. Ze hebben allemaal specifieke expertise, maar herkennen zich ook allemaal in de rode draad uit het Dienstverleningsconcept 2025: iedere klant krijgt de behandeling die hij of zij verdient. Of dat nu een klant is bij hun loketten, in het buitenland, bij andere directies of bij ketenpartners: zij leveren professioneel maatwerk dat ertoe doet!

De maatschappelijke opdracht van de IND en de doelen die ze in het jaarplan IND hebben opgenomen vormen de leidraad voor hun werk. Daar willen ze als directie zichtbaar en zinvol aan bijdragen. De directie Dienstverlenen is opgebouwd uit zes afdelingen: Particulier & Zakelijk, Keten, Communicatie, Innovatie & Standaardisatie, Expertise en Handhaving en voorziet andere IND-directies waar beslis- en handhavingsprocessen zijn belegd, van specifieke kennis en expertise. De medewerkers zijn de belangrijkste schakel bij het realiseren van alle ambities. De vanzelfsprekende zorg voor hen gaat verder dan training, opleiding en interessant werk. Even belangrijk is het om een veilige omgeving te creëren, waarin tegenspraak op alle niveaus mogelijk is en medewerkers en managers weten waar ze met hun zorgen, klachten en integriteitsdilemma´s terecht kunnen.

Team Klantcommunicatie
Team Klantcommunicatie bestaat op dit moment uit 35 mensen met verschillende expertises. Het team heeft als focus de communicatie met de klant en beheert hiervoor onder andere de website. Het team werkt nauw samen met de collega’s van Telefonie en Loketten. Klantcommunicatie is verantwoordelijk voor het beheer van communicatieproducten voor de klant en de vertaalslag van de communicatieboodschap richting klant over de verschillende kanalen, waaronder de website. Kwaliteit van deze dienstverlening en klanttevredenheid zijn hierbij erg belangrijk. De veranderopgave van het team ligt bij de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de online expertise en de digitale dienstverlening. Als Klantcommunicatie adviseur lever je hieraan een belangrijke bijdrage.

Functie

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen in Nederland studeren of werken of bieden hier hun kennis aan, of willen Nederlander worden. De IND beoordeelt deze verzoeken. Dat doen ze zorgvuldig. En ze zorgen voor een klantgerichte aanpak. Daarbij zorgen ze er onder andere voor dat de informatie via digitale diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Directie Dienstverlenen is voor team Klantcommunicatie op zoek naar een ervaren Klantcommunicatieadviseur.

Wat ga je doen?
“Als klantcommunicatieadviseur ben ik een belangrijke schakel bij afstemming over communicatie vanuit de IND naar iedereen die bij ons een aanvraag indient voor een verblijf in Nederland. Hoe en waar kunnen we hen het beste informeren over onze dienstverlening en de wet- en regelgeving die daarvoor geldt, is één van de vragen die ik daarin probeer te beantwoorden. Ik geef advies over de uitvoering van processen en coördineer in de uitvoering van die communicatie. Op deze manier lever ik een belangrijke bijdrage aan de klantcommunicatie van de IND.”

Als Klantcommunicatieadviseur geef je (gevraagd en ongevraagd) advies over mogelijkheden voor klantcommunicatie. Hierbij heb je oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie én de mensen die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Je stelt communicatieplannen en –adviezen op en coördineert en begeleidt de uitvoering hiervan.

Je bewaakt de voortgang en de realisatie van specifieke producten (online én offline) voor klantcommunicatie. En je zorgt voor inhoudelijke afstemming van de producten tussen de relevante partijen. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s van verschillende directies.

Door de aard van het werk als Klantcommunicatieadviseur bij de IND, kan het voorkomen dat er in crisissituaties incidenteel buiten normale kantoortijden om wordt gewerkt. Dit kan betekenen dat je wordt verwacht om in de avonduren of in het weekend te werken.

Functie-eisen

  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur.

Wensen

  • Je hebt bij voorkeur 4 klantcommunicatie opdrachten afgerond waarbij hij/zij eindverantwoordelijk was en kan dit aantonen;
  • Je hebt kennis en ervaring opgedaan m.b.t. klantcommunicatie bij tenminste één andere organisatie en de uiteenlopende middelen die je hiervoor in kunt zetten, bij voorkeur uitvoeringsorganisaties en in de Vreemdelingenketen en kan dit aantonen;
  • Je hebt een WO-opleiding afgerond, bij voorkeur in de richting van communicatieopleiding.

Aanbod

Een tijdelijke opdracht voor 32 – 36 uur per week. Startdatum is 15 februari 2023 voor een duur van 12 maanden (met optie tot verlenging van 2 x 6 maanden). Standplaats is Den Haag.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mendy Verburg 06- 83 82 74 59 of Sonny of per mail via mendy.verburg@onlyhuman.nl.

Solliciteren kan via onderstaande button tot en met woensdag 25 januari 2023, 17:00 uur. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 januari tot en met 7 februari 2023. We kijken uit naar je reactie!

Mendy Verburg Recruiter Mendy Verburg 06-83827459