Ga naar OnlyHuman home
Den Haag 36 uur

Communicatieadviseur Project- en Verandercommunicatie

8470 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Den Haag Tijdelijk (ZZP / Deta) 36 uur p/w

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Project- en Verandercommunicatie voor 32 – 36 uur per week. Ben jij een ervaren communicatiemedewerker met een passie voor ICT in grote organisaties en uitdagende projecten? Zoek niet verder. Met jouw ruime ervaring in communicatiewerk en je diepgaande kennis van het vakgebied, ben je klaar om je expertise toe te passen in complexe trajecten. Je hebt een bewezen staat van dienst op het gebied van project- en veranderingscommunicatie. Je hebt ervaring met het begeleiden van communicatietrajecten richting eindgebruikers en andere stakeholders in grote organisaties. Als jij klaar bent voor een nieuwe uitdaging waarin je al je kennis, ervaring en competenties kunt inzetten voor 3 Programma’s, dan is dit de perfecte kans voor jou!

Organisatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Ze zetten zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Functie

Binnen EZK en LNV zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur voor 3 Programma’s die ervaring heeft met veranderingsprocessen binnen het domein van ICT, bij voorkeur ook binnen de Rijksoverheid. Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vindt om na te denken over zowel een plan en de uitvoering ervan.

I Doorontwikkeling Cloud Werkplek (CW) concern breed

In deze rol bepaal je samen met de portfoliomanager de communicatieaanpak voor diverse stakeholders in het concern. Je werkt nauw samen met de functionele Consultant Doorontwikkeling CW rondom gebruikersaspecten van de inrichting waaronder de generieke instructies. documentatie. Dit omdat we binnenkort de stap naar een aantal proof of concepts op deelonderwerpen met de dienstonderdelen hopen te nemen. Na een evaluatie volgen een of meerdere pilotfases en wordt een breder gebruik gefaciliteerd. Een overkoepelend tactisch communicatieplan en afstemming daarover met de dienstonderdelen is hierbij wenselijk: Het project faciliteert, het dienstonderdeel voert zelfstandig uit, bijv. via de communicatiemedewerker van het dienstonderdeel. Je maakt deel uit van het projectteam Generiek dat verantwoordelijk is voor generieke beschikbaarstelling. Hierbij wordt de techniek geleverd door de vaste leverancier DICTU.

Achtergrond opdracht

De ministeries van EZK en LNV met hun bijbehorende operationele dienstonderdelen (denk aan oa RVO, NVWA, AT, SODM etc) maken als concern gebruik van een generieke werkplekvoorziening die geleverd wordt door de eigen Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De generieke regie op deze werkplekvoorziening is namens de zgn de vereniging van eigenaren vanuit deze onderdelen in handden van de Directie Bedrijfsvoering van het kerndepartement EZK Deze werkplekvoorziening is in 2019 volledig vernieuwd en concern breed opgeleverd. Inmiddels maken hier ca 17000 medewerkers, verdeeld over het hele land en soms zelfs daarbuiten dagelijks gebruik van. Daarbij zijn zowel kantoormedewerkers als buitendienstmedewerkers (denk bijv aan inspecteurs). Sinds Corona heeft het hybride en remote werken een grote vlucht genomen. In deze jaren is de werkplekvoorziening verder uitgebreid met de komst van MS Teams, zowel voor audio Video, chat als voor Digitaal samenwerken. Met de implementatie van Teams heeft EZK en LNV de afslag naar de MS Cloud feitelijk genomen. Data van EZK en LNV staat (voor het eerst encrypt via IRM) in de publieke cloud. Zowel DICTU als de vereniging van eigenaren zien graag een verdere modulaire doorontwikkeling van de generieke werkplekvoorziening. Dit mede om te voorkomen dat er over een aantal jaren weer opnieuw een volledige vernieuwingstraject moet worden opgestart.

II Doorontwikkeling IAM generieke diensten

In deze rol bepaal je samen met de Regisseur IAM de communicatie aanpak voor diverse stakeholders in het concern. In het IAM domein worden nieuwe diensten ontwikkeld, zoals een generiek systeem voor het beheren van bevoegdheden (toegang tot systemen). Deze voorzieningen worden door alle organisatieonderdelen in meer of mindere mate in gebruik genomen en een betere communicatie aanpak moet er voor zorgen dat de belangrijkste stakeholders op een juiste manier worden geïnformeerd, maar ook worden gestimuleerd om van de nieuwe en vernieuwde diensten gebruik te maken. De uitdaging is hierbij dat er ook inspanning wordt verwacht van de stakeholders zelf. Een stakeholder-analyse en een overkoepelend tactisch communicatieplan is het gewenste tastbare resultaat en van de communicatieadviseur wordt daarnaast ondersteuning verwacht bij de uitvoering van het communicatieplan. Denk daarbij aan het opstellen van communicatie-uitingen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Je maakt deel uit van het IAM-supportteam dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de vijf IAM diensten en de uitvoering van je taken zul je vooral afstemmen met de leden van het coördinatieteam en het aansluitteam.

Achtergrond opdracht

Binnen het IAM-domein vindt het centrale beheer van identiteiten plaats. Onder geldende wetgeving worden deelverzamelingen uitgewisseld met bronnen, (inter)departementale processen en afnemers. IAM is dé authentieke bron van identiteiten in de Min EZK en Min LNV brede departementale gegevensinfrastructuur en een belangrijke schakel in de In-Door-Uitstroomprocessen van het kerndepartement en overige organisatieonderdelen van Min EZK/LNV. Het domein IAM is daarnaast functioneel verantwoordelijk voor het access management van aangesloten organisatieonderdelen. Het IAM-domein wordt gekenmerkt door een groot aantal stakeholders, applicaties en processen. De werkomgeving is dynamisch en complex, mede door de centrale rol en het ketenkarakter van de gegevensstromen en daarmee samenhangende (keten)afhankelijkheden.

III Portfolio in1: Oracle EBS

Dit programma heeft de afgelopen 4 jaar een aantal grote en belangrijke wijzigingen gerealiseerd in het ERP applicatielandschap gebaseerd op Oracle EBS voor de financiële bedrijfsvoeringprocessen van EZK en LNV. Dit ter voorbereiding op een mogelijk toekomstige overgang naar de cloud die een grote verandering betekenen voor alle medewerkers van EZK en LNV die gebruik maken van het ERP systeem. Van de kandidaat verwachten we dat hij of zij uitvoering geeft aan de communicatie over wat er is bereikt met het programma Portfolioin1 door bijvoorbeeld schrijven van artikelen, maken van vlogs, webpagina’s en interviews.

Achtergrond opdracht

Binnen EZK en LNV is het ERP-systeem Oracle E-Business Suite (EBS) ingevoerd. Dit systeem wordt zowel door de kerndepartementen als door de uitvoerende diensten gebruikt. Met het systeem worden de financiële processen, het contractmanagement, de inkoop-, projectadministratie, het tijdschrijven, de inhuur van diensten en het beheer van relatiegegevens ondersteund. De opdracht past binnen een meerjarig portfolio dat zorgt voor harmonisatie en vergaande standaardisatie van processen en systemen. Dit programma bereidt zich tevens voor op een Cloudovergang.

Functie-eisen

 • Aantoonbare ervaring als communicatieadviseur bij grote organisaties in grote trajecten;
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding Communicatie of communicatiemanagement of gelijkwaardig;
 • Ervaring met project- en verandercommunicatie;
 • Ervaring en affiniteit met ICT- projecten.

Wensen:

 • Ervaring met communicatie rondom werkplek functionaliteiten (M365) bij grote organisaties;
 • Ervaring met communicatietrajecten richting eindgebruikers en andere stakeholders in grote organisaties;
 • Ervaring bij de Rijksoverheid.

Competenties

 • Resultaat gericht werken;
 • Goed samenwerken in een project team en daarbuiten met stakeholders en andere projecten, programma’s;
 • Zelfstandig en kritisch kunnen werken;
 • Verbinder en kunt buiten de gebaande paden denken;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Aanbod

Een tijdelijke opdracht voor 32 – 36 uur per week. Startdatum is 12 juni 2023 en de einddatum is 11 december 2023 (met optie tot verlenging van 3 x 6 maanden). Standplaats is Den Haag.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mendy Verburg 06- 83 82 74 59 of Mariëlle Vijn 06- 57 92 78 17 of per mail via mendy.verburg@onlyhuman.nl of marielle.vijn@onlyhuman.nl.

Solliciteren kan via onderstaande button. Reageer zo snel mogelijk. We kijken uit naar je reactie!

Mendy Verburg Recruiter Mendy Verburg 06 83 82 74 59