OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren
 

VACATURE Senior Communicatieadviseur Omgevingswet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Den Haag (5913) Reageren is niet meer mogelijk – Den Haag


Introductie

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur voor het Programma Aan de slag met de Omgevingswet voor 36 uur per week. De kandidaat die wij zoeken heeft ruime ervaring met (strategische en online) communicatieadvisering bij de overheid. Daarnaast ruime ervaring met projectmatig werken en woordvoering en ervaring heeft met communicatieadvisering en –uitvoering waaronder veranderprocessen. Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Reageer dan nu!

Organisatie

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Binnen het DG Omgevingswet verzorgt de directie Aan De Slag (ADS) onder meer de invoeringsondersteuning aan overheden die aan de slag moeten met de Omgevingswet.


Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en het Rijk. Samen werken zij aan de ondersteuning van overheden bij de invoering van de Omgevingswet. Hierbij is een goede digitale voorziening ter ondersteuning voor wettelijk noodzakelijke processen onmisbaar. Het digitaal stelsel is de informatiemotor voor een goede werking van de Omgevingswet. En draagt bij aan het bereiken van de verbeterdoelen van de wet: vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht, samenhang in de fysieke leefomgeving, vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte en het versnellen en verbeteren van de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. Het programma Aan de slag maakt deel uit van de beleidsdirectie Ruimte & Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.


Binnen het communicatieteam Omgevingswet wordt gewerkt aan verschillende aspecten van on- en offline communicatie:

 • Informeren en kennisdelen;
 • Signaleren, duiden en strategisch adviseren;
 • Stimuleren en motiveren;
 • Verbinden van buiten met binnen en tussen alle betrokken partijen.


Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren senior communicatieadviseur met een creatieve geest en goede pen, die gewend is met veel partijen en individuen tegelijk samen te werken en zijn/haar handen graag uit de mouwen steekt. Een strategisch adviseur die ervaring heeft met complexe veranderprocessen binnen de overheid en dit kan omzetten in actie. Iemand met kennis/ervaring van de fysieke leefomgeving binnen het publieke domein en de Omgevingswet.

Functie

 • Als Senior Communicatieadviseur werk je vanuit het communicatieteam binnen het programma Aan de Slag vanuit de standplaats Den Haag (tijdens de coronamaatregelen vanuit huis);
 • Je werkt nauw samen met je collega communicatieadviseur(s) van de VNG, UvW en het IPO en de inhoudelijk deskundigen van Aan de Slag en BZK. Daarnaast werk je samen met de communicatieadviseurs van het DG Ruimte en Leefomgeving, de NOVI en de directie Communicatie van het Ministerie van BZK;
 • Je werkt samen met collega’s aan verschillende in- en externe on- en offline communicatiemiddelen (incl. inkoop, briefing, begeleiding en schrijven artikelen);
 • Je werkt mee aan strategische en uitvoerende vraagstukken voor de Omgevingswet i.s.m. de inhoudelijk deskundigen binnen het programma: je maakt analyses, ontwikkelt en plant communicatie-aanpakken en voert deze ook uit waaronder zelf schrijven. Ook stuur je bureaus aan die delen van de uitvoering verzorgen en werk je nauw samen met de collega’s binnen het team bij het publiceren van artikelen en berichten op de website;
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden draag je op proactieve wijze zorg voor afstemming met alle betrokkenen. Je onderhoudt actief een in- en extern (online) communicatienetwerk binnen en buiten het programma Aan de Slag, met de koepels en het Ministerie van BZK.

Functie-eisen

Wij vragen:

 • Je bent een online communicatieadviseur die gewend is zelfstandig te werken, met ruime werkervaring op zowel strategisch als uitvoerend niveau.
 • Je hebt ruime ervaring met complexe inhoud en kan dat vertalen naar communicatie op maat en schrijft hiervoor zelf passende (online) teksten.
 • Je gedijt in een complexe en dynamische werkomgeving.
 • Je functioneert graag dicht op de inhoud en hebt daar affiniteit mee.
 • Je bent een teamspeler, die in staat is verschillende belangen en oplossingen op een creatieve manier te verbinden.
 • Je houdt ervan om mee te bouwen aan de samenwerking van alle betrokken partijen en werkt graag aan concrete resultaten om het gemeenschappelijke doel te bereiken.
 • Je vindt online communicatie een onmisbaar deel van de communicatiemix en bent ervaren met het inzetten van social media.
 • Beroepsniveauprofiel 3-4 van Logeion


Gevraagd:

 • Je hebt WO werk- en denkniveau
 • Je hebt zeer ruime (bij voorkeur 8 à 10 jaar) ervaring met het werken bij de overheid en een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken en woordvoering.


Kennis en ervaring

 • Ruime ervaring met (strategische en online) communicatieadvisering en –uitvoering waaronder veranderprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Aantoonbare ervaring met opstellen en ontwikkelen van communicatie-aanpakken en productie van on- en offline communicatiemiddelen.
 • Ervaring met (social) media analyses, monitoring en duiding hiervan.
 • Ervaring met persvoorlichting, stakeholdermanagement en risicocommunicatie.
 • Ervaring met het deskundig en voortvarend invullen van de opdrachtgeversrol naar uitvoerende partijen.
 • Ervaring met het pro-actief verbinding leggen met communicatie- en beleidsadviseurs van partners en koepelorganisaties IPO, VNG, de Unie van Waterschappen.


Meest essentiële competenties

 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (vlotte pen, goede (online) redactionele vaardigheden)
 • Resultaatgericht werken
 • Omgevings- en organisatiesensitiviteit
 • Organisatorisch vermogen, zorgvuldig, met oog voor detail
 • Teamspeler/sterk in netwerken en samenwerken
 • Werken onder druk, dicht bij de inhoud

Aanbod

Een tijdelijke opdracht voor 36 uur per week. Startdatum is zo spoedig mogelijk en de einddatum is 31 augustus 2022 (met optie tot verlenging van 2 x 6 maanden). Standplaats is Den Haag. Conform de Corona-richtlijnen werk je momenteel zoveel mogelijk thuis.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa Krapels 06 17 64 46 54 of Jesse den Hollander 06 34 48 52 24 of via lisa.krapels@onlyhuman.nl of jesse.denHollander@onlyhuman.nl


Solliciteren kan via onderstaande button tot en met donderdag 10 juni 2021, 14:00 uur. We kijken uit naar je reactie!

Solliciteren
Neem contact op via WhatsApp