OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren
 

VACATURE Omgevingsmanager – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag/ thuis (5122)


Introductie

Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn we op zoek naar een omgevingsmanager voor 20 – 24 uur per week. De kandidaat die wij zoeken heeft ervaring bij het Rijk en affiniteit met Natura 2000. Je bent netwerkvaardig en omgevingsbewust. Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Reageer dan nu! 

Organisatie

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland
De kernwaarden verbindend, vernieuwend, slagvaardig en betrouwbaar zijn richtinggevend voor hun werk.

Verbindend
Ze zoeken de inhoudelijke verbinding en staan midden in de samenleving. Ze werken intensief samen met hun partners en verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid.

Vernieuwend
Ze staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen ze alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. Ze zijn als LNV continu in ontwikkeling. Ze zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan hun werk.

Slagvaardig
Ze bieden meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving – vol dilemma’s – van LNV. Daarbij houden ze het einddoel in de gaten en zijn ze slagvaardig. Ze sturen op resultaat en pakken door waar dit nodig is.

Betrouwbaar
Hun handelen en optreden is betrouwbaar en consistent. Ze maken opties en dilemma’s transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen. Bovendien maken ze altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Zij nemen én geven verantwoordelijkheid en ze leggen verantwoording af naar de samenleving.

Functie

Aanleiding opdracht
Het ministerie van LNV is systeemverantwoordelijk voor Natura 2000 (de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn). Het huidige Nederlandse Natura 2000-doelensysteem omvat de Nederlandse implementatie van deze richtlijnen, via de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen voor de gebieden. Vanuit DG NVLG wordt interbestuurlijke samengewerkt om het Natura 2000-doelensysteem te verbeteren via een actualisatie. De actualisatie heeft als doel, om aan de hand van opgedane ervaringen en nieuwe kennis de landelijke doelen (de gunstige staat van instandhouding) en de gebiedsdoelen voor Natura 2000 aan te passen zodat deze sturen op robuustere natuur. Door middel van het aanpassen van het doelensysteem kunnen een aantal knelpunten, waar wij nu in Nederland tegenaan lopen, zo ver als mogelijk opgelost kunnen worden waardoor de uitvoering kan worden verbeterd. De actualisatie wordt uitgevoerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), samen met de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Defensie, Rijkswaterstaat (RWS) en de gezamenlijke provincies. Een 

Omschrijving werkzaamheden
De omgevingsmanager is er verantwoordelijk voor dat het project doelenactualisatie in goede interactie met omgeving verloopt. De Omgevingsmanager zorgt met de projectleider voor een projectaanpak waarin de verbinding met de projectomgeving is geïntegreerd. Vanuit de inhoud van het project onderhoudt de omgevingsmanager contact met belanghebbenden, heeft zicht op andere programma’s en beleidsontwikkelingen en signaleert en beheerst de raakvlakken. Daarmee creëert de omgevingsmanager begrip, vertrouwen en draagvlak voor de aanpak en producten van het project en stemt planning en processen af met de omgeving. Tot de taken behoren onder meer het opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie. 

Functie eisen

Gevraagde specifieke kennis, ervaring en competenties

  • Je hebt een WO werk -en denkniveau;
  • Je bent netwerkvaardig;
  • Je bent omgevingsbewust;
  • Je bent klantgericht;
  • Je hebt een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid;
  • Je hebt affiniteit met Natura 2000;
  • Je hebt ervaring met het werken bij het Rijk;
  • Je kan Interbestuurlijk samenwerken.

Aanbod

Een tijdelijke opdracht voor 20 – 24 uur per week. Startdatum is 2 november 2020 en de einddatum is 30 juni 2021 (met optie tot verlenging van 1 x 1 maand). Standplaats is Den Haag. Vanwege corona wordt er zoveel mogelijk thuis gewerkt, worden overleggen- en werksessies digitaal georganiseerd, en incidenteel op een externe locatie of op het ministerie van LNV. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge Nord 06- 41 77 19 76 of Carola van Duijn 06-21 20 47 84 per mail via inge.nord@onlyhuman.nl of carola.vanduijn@onlyhuman.nl.

Solliciteren kan via onderstaande button tot en met dinsdag 27 oktober 2020, 12:00 uur. Wij kijken uit naar jouw reactie!

Solliciteren
Chat met ons via WhatsApp