Ga naar OnlyHuman home

‘Een goed begin is het halve werk’. Zes relevante stappen ter voorbereiding op de inhuur van een professional.

Blog

Een succesvolle match tussen een tijdelijke professional en een organisatie vraagt om een goede voorbereiding. Een goede voorbereiding kost tijd, en tijd is regelmatig een schaars gegeven als het gaat om de inhuur van een externe professional. Te behalen deadlines, het missen van voldoende expertise binnen een projectteam of onverwachte uitval van een medewerker vragen immers om directe actie. Een telefoontje naar een bureau en de externe staat de dag erna op de stoep en pakt de professionele draad op waar deze is blijven liggen. Als een lot uit de loterij. Logische gedachte, je hebt immers een professioneel bureau gebeld en die hebben aan één woord genoeg. Niet? Uiteraard, ze zullen er zijn, die succesverhalen. De praktijk kent helaas wat minder geluksloten. Een goed begin is het halve werk. Onderstaande tips, van consultant Geert Jansen, helpen je verder op weg naar een succesvolle match

 

1. Stel een duidelijk (persoons)profiel op

De arbeidsmarkt verandert. De vergrijzing neemt toe en nieuwe generaties treden toe op de arbeidsmarkt. De balans tussen vraag en aanbod is verschoven nu de economie is aangetrokken. Tracht flexibel te zijn door minder vast te houden aan feitelijke eisen zoals aantal jaren ervaring en opleiding. Geef competenties en persoonlijkheidseigenschappen een belangrijker aandeel in de selectie. Een professioneel bureau kent zijn kandidaten en heeft een duidelijk persoonsprofiel opgesteld. Een eerste stap naar een succesvolle match.

 

2. Draag zorg voor een duidelijk opdrachtomschrijving

Wat maakt de opdracht en jouw organisatie zo interessant? Het is niet alleen van belang te omschrijven wat je zoekt op gebied van competenties en persoonlijkheidskenmerken maar ook wat je zelf te bieden hebt. Wat houdt de opdracht in en wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de harde- en zachte kanten van de organisatie? Een interim kandidaat heeft vaak bewust gekozen voor vrijheid in opdrachten en organisaties die hem of haar aanspreken. Met een duidelijke organisatie- en opdrachtomschrijving kan een bureau niet alleen kijken welke kandidaat hier goed bij past maar tevens ook de organisatie verkopen aan de externe professional.

 

3. Geef een tijdige en duidelijke terugkoppeling

De beschikbaarheid van een goede professional is beperkt. In deze tijden hebben kandidaten regelmatig meerdere gesprekken bij verschillende opdrachtgevers. Houdt vaart in het selectieproces. Houdt de deadline kort en geef direct terugkoppeling.  Wees duidelijk in de communicatie. Dit voorkomt teleurstelling bij alle partijen.

 

4. Bereid het selectiegesprek voor

Om een goed beeld te krijgen van een kandidaat adviseren wij een gesprek van minimaal een uur met maximaal twee, hooguit drie personen. Aantekeningen maken tijdens een gesprek verdient zeker de voorkeur. Op een later moment kunnen deze helpen in het maken van een afweging tussen de kandidaten. Daarnaast ontvangt een bureau graag een onderbouwde feedback die teruggekoppeld kan worden aan de kandidaten. Zowel voor de kandidaat als voor de goede naam van de organisatie.

 

5. Tips voor het selectiegesprek

  • Zorg voor een goed gestructureerd interview en duidelijke beoordelingscriteria voor een objectieve selectie
  • Gebruik een beoordelingsformulier
  • Vraag naar concrete resultaten (STAR methodiek)
  • Goede communicatieve vaardigheden kunnen de eerste indruk beïnvloeden. Laat de eerste indruk los en geef ook kandidaten die minder verbaal begaafd zijn een eerlijke kans om het beste van zichzelf te laten zien.
  • Kijk naar het totale plaatje en laat de keuze niet bepalen door een positief of een negatief aspect
  • Voorkom verrassingen en draag zorg voor een open en eerlijke communicatie

 

6. Last but not least

Mocht je vragen hebben over het tarief, stel deze aan jouw contactpersoon. Een goed bureau hanteert marktconforme prijzen en informeert je over de tarieven.

 

Wil je meer informatie over bemiddeling via een specialistisch bureau? Neem dan contact op met onze consultant Geert Jansen via (070) 302 2020.