Ga naar OnlyHuman home

Opschorting handhaving Wet DBA – en nu?

Blog

Vrijdag 18 november heeft Staatssecretaris Wiebes een aantal maatregelen rondom de Wet DBA afgekondigd. De impact daarvan is helaas niet helemaal zwart/wit te duiden. We moeten daarom een interpretatie maken hoe hiermee om te gaan en welke gevolgen dat heeft.

 

De Staatssecretaris heeft aangekondigd dat de handhaving van de wet wordt opgeschort – maar daarmee is deze niet van tafel.

Het zou kunnen zijn dat de weg die de Staatssecretaris nu is ingeslagen, er toe leidt dat de Wet DBA uiteindelijk wel van tafel gaat. Voor die gedachtegang zijn twee redenen:

  • Handhaving wordt uitgesteld tot tenminste 1 januari 2018. Dat betekent dat op dat moment er ofwel een kabinetsformatie gaande is, of een nieuw kabinet is aangetreden. De kans is groot dat een nieuw kabinet een andere invulling van de wet zal willen;
  • Aangegeven is dat de handhaving wordt opgeschort totdat de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ zijn ge-herijkt. Dit zijn kernbegrippen in de arbeidswetgeving, die in zijn oorsprong uit 1907 stamt. Wil je komen tot een aanpassing van die begrippen en dus die wetgeving, dan zal daar een langdurig traject voor nodig zijn waar allerlei partijen in meegenomen moeten worden.

 

Hoewel het dus denkbaar is dat dit uiteindelijk het einde van de Wet DBA (in de huidige vorm) betekent, is dat formeel nog niet zo. De wet wordt alleen niet gehandhaafd.

 

Voor dat laatste maakt de Staatssecretaris overigens een uitzondering voor ‘kwaadwillenden’ die wel met handhaving moeten rekenen. Helaas is dat begrip nogal vaag omschreven, dus we moeten op dit moment nog gissen hoe dat naar de praktijk wordt vertaald. In de Eerste Kamer heeft hij dit inmiddels verder geconcretiseerd tot een kleine groep notoire partijen die deels ook bekend is bij de Belastingdienst, maar de vraag is of dit voldoende juridische steun geeft aan het uitgangspunt dat alle andere partijen dus niet kwaadwillend zijn.

 

Hoe nu verder?

In december is er nog een hoorzitting en een debat met de Tweede Kamer. Er is hoop dat daarin de onduidelijkheden die de Staatssecretaris heeft achtergelaten worden opgehelderd of geconcretiseerd. In de tussentijd blijft OnlyHuman haar werk zoveel mogelijk inrichten conform de Wet DBA, wat immers vooralsnog geldend recht is.

 

Het vaststellen van het ondernemerschap van onze professionals is en blijft wat ons betreft dan ook belangrijk voor beide partijen, om zo een (fictief) dienstverband te voorkomen. Evenzeer blijft de juiste inrichting en formulering van de relatie tussen onze professionals, onze opdrachtgevers en onszelf belangrijk. Vanuit OnlyHuman hopen we zo snel mogelijk helder te hebben wat de maatregelen betekenen voor onze werkwijze, klanten en professionals.

 

Wordt vervolgd!

 

Martin Staats

Directeur OnlyHuman

 


*Dit blog is de beschouwing van Martin Staats over de lopende ontwikkelingen rondom de wet DBA. Totdat de wet officieel is aangepast of geannuleerd, adviseren wij al onze professionals en klanten zich te houden aan de bepalingen van de wet DBA.