Ga naar OnlyHuman home

‘Geef talent de ruimte en focus op wat goed gaat’

Blog

‘Als je kunt doen waar je goed in bent, gaat het werk bijna vanzelf. Het kost je weinig moeite en zelfs onder de druk van deadlines en stress leidt de inzet van talent nog tot effectief gedrag.’ Bertine van Hoof (WorkWise) heeft een aandachtig publiek tijdens de workshop Talentontwikkeling voor managers. De kennissessie is georganiseerd door OnlyHuman, voor managers van onder andere Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland.

 

Het is voor zowel de manager als de medewerker voortdurend een uitdaging om optimaal te presteren binnen de altijd veranderende context van een organisatie. Om de doelstellingen te behalen, is het van belang dat medewerkers hun talent kunnen inzetten in een stimulerende werkomgeving. Tijdens de workshop gaat Bertine hier dieper op in, zodat de aanwezige managers en leidinggevenden praktische handvaten krijgen hoe zij talent snel kunnen herkennen en inzetten.

 

Maar wat is talent eigenlijk?

De indeling ‘nature versus nurture’ klinkt iedereen redelijk bekend in de oren. Talent wordt dan ook bepaald door aanleg, óf door opvoeding, omgeving, persoonlijkheid en opleiding. Volgens het internationale handboek van talent (ja, dat bestaat) is het te omschrijven als: ‘An ability for creative, goal oriented and innovative conduct.’ En volgens het Nederlands Woordenboek: ‘Het natuurlijke vermogen om iets goed te doen.’

 

Talent is te vergelijken met een natuurlijke bron: het ligt altijd onder de oppervlakte. Je moet het vaak zoeken, omdat je het nooit direct kunt zien. Het belangrijkste wat je als leidinggevende kunt doen, is een omgeving creëren waarin talent uit zichzelf naar boven komt. – Sir Ken Robinson

 

 Focus je vooral op wat goed gaat

Als je talent eenmaal hebt herkend, geven auteurs Buckingham & Clifton van het boek ‘Ontdek je sterke punten’ de gouden tip dat het effectiever is om je te focussen op de sterkste punten van iemand en minder ontwikkelde punten vooral te managen. Dit geeft uiteindelijk de beste resultaten. Bertine vult aan: ‘Het is belangrijk dat je jezelf en je eigen sterke punten goed kent, maar ook die van je teamleden. Dat lijkt een open deur, maar de sterke punten krijgen gek genoeg vaak weinig aandacht. Het is voor leidinggevenden vaak een gewoonte om aandacht te geven aan zaken waarin iemand minder goed is.’

 

Wat streef je na in je leven?
Talent wordt verder ondersteund door persoonlijke kernwaarden. Die geven inzicht in wat je nastreeft in je leven en wat je wilt beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan plezier, zelfrespect, veiligheid, rechtvaardigheid, zeggenschap, schoonheid, vriendschap of innerlijke groei.

 

De kernwaarden zijn vaak een indicatie voor welk talent iemand heeft, wat de impact op de omgeving kan zijn en hoe dat tot stand komt. Hoe meer kernwaarden en kerntalenten overlappen met de rol die iemand in een organisatie vervult, hoe beter die persoon tot zijn recht komt.

 

Talent ontwikkelen in een organisatie

Denk nu niet dat je als manager achterover kunt leunen als je de talenten van je team eenmaal in kaart hebt gebracht. Ook de persoonlijke dynamiek tussen kunnen (capaciteit), willen (motivatie) en durven (lef, houding) speelt een essentiële rol. Een medewerker zou bijvoorbeeld qua capaciteit best een bepaald talent verder kunnen ontwikkelen, maar als hij dat niet wilt of niet durft, gebeurt er alsnog niks.

 

Geef ruimte aan talent

Daarom heb je als organisatie een faciliterende rol in talentontwikkeling. Bertine: ‘Het gaat om de balans tussen het bieden van spontane en geplande leermomenten en het inkaderen van mogelijkheden door waarden en normen te stellen aan de medewerker. Zorg dus voor een evenwicht tussen mogen en moeten.’

 

Talentontwikkeling blijkt dus een samenspel te zijn van zelfgestuurde ontwikkeling, de persoonlijke dynamiek van de medewerker en de mogelijkheden en eisen die het werk en de organisatie stellen.

 

Wat in ieder geval helpt om talent de ruimte te geven:

  • Een veilige werkomgeving
  • Betrouwbare collega’s
  • Reële verwachtingen en werkdruk
  • Korte en lange toekomstperspectief
  • Voldoende afwisseling en uitdaging

 

Win-win
Aan het einde van de workshop zijn ook de deelnemers overtuigd: wanneer zowel de medewerker als de leidinggevende (én de organisatie) positieve aandacht geven aan de ontwikkeling van talent, neemt de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van mensen vanzelf toe. Een win-win situatie!

 

Wil je op de hoogte blijven van aankomende kennissessies van OnlyHuman? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

 

OnlyHuman is een specialistische dienstverlener in detachering en werving & selectie en bemiddelt professionals en managers in marketing, communicatie en online. OnlyHuman beschikt over veel kennis van de vakgebieden en branches waarin en waarvoor zij werkt. Zij is daardoor ook kennispartner en adviseur. Deze kennis delen wij graag en daarom organiseren wij maandelijks kleinschalige kennissessies. Kleinschalig omdat we het belangrijk vinden dat mensen echt in contact kunnen komen met elkaar.

 

Factor Negen is een adviesbureau voor talent- en organisatieontwikkeling en is ontstaan uit OnlyHuman. Factor Negen ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van teams en professionals en biedt maatwerkprogramma’s aan die bijdragen aan professionele groei, waarmee teams en individuele medewerkers beter kunnen voldoen aan verwachtingen en doelstellingen. Onze programma’s worden uitgevoerd door trainers en coaches, in samenwerking met vakspecialisten.