Ga naar OnlyHuman home

Strategie uitvoeren? Ga eens pootje over!

Blog

Een hele dag bezig zijn met je vak, zoekend naar mooie ontwikkelingen, naar innovatie en luisteren naar interessante sprekers die hun cases aan je voorleggen. C-DAY15, het vakcongres voor communicatieprofessionals, was the place to be voor een paar honderd leergierige en enthousiaste ‘communicado’s, waaronder Vicky Puls. Zij was een van de winnaars van de toegangskaarten die OnlyHuman had verloot en schreef een blog over de fasterclass van spreker Paul Blok.

 


Strategie uitvoeren? Ga eens pootje over!

door Vicky Puls

 

Zo, de (communicatie)strategie is af. Nu wordt het makkelijker. Je hoeft de plannen alleen maar uit te voeren. Maar waar begin je? Hoe realiseer je al die mooie ideeën? Kortom, hoe voer je een briljante strategie uit? Paul Blok geeft je handvatten om te komen van (communicatie) strategie tot uitvoering.


Hoe komt het toch dat…
Het ontbreekt mensen vaak aan een kritische houding. Ze kunnen zichzelf vaker de vraag stellen ‘Hoe komt het toch dat…’. Hoe komt het bijvoorbeeld dat we problemen steeds op dezelfde wijze oplossen? Als het tien keer niet lukt, waarom zou het de elfde keer dan anders zijn?

slide 1

 

Als je een communicatiestrategie uitvoert, ga je iets veranderen in de organisatie. En om dat te laten slagen, stel je vragen en moet je kritisch zijn.

 

4 p’s van ontmaskering
Iets dat vooraf logisch lijkt, is soms lastig te realiseren. Bovendien is de bedenker van de strategie vaak niet dezelfde als degene die er dagelijks mee te maken heeft. Dikwijls ontbreekt dan ook draagvlak. Door kritisch te zijn kun je daar verandering in brengen.

slide 2

 

Vakkennis is vaak onvoldoende om een organisatie te veranderen. Als je vakkennis ziet als de lading, vormen 4 andere elementen de wielen van de auto, die zorgen voor beweging:

slide 3

PLAN
Schrijf je plan zo dat het omarmd wordt en uitgevoerd kan worden. Vanuit communicatie is het je rol om het geheel te overzien. Het gaat niet om je eigen doelstellingen, maar om een plan waarin je de hele organisatie overziet. Dat begint met kritisch zijn op taal. Zet vage formuleringen om naar uitvoerbare taal. Vanuit ‘klantgericht’, denk je verder, bijvoorbeeld naar ‘ontneem mensen gedoe’. Zo geef je richting aan je strategie. En dan?

 

Een mogelijke vervolgroute is de weg die Landal Greenparks koos bij de ontwikkeling van de social mediastrategie. Ze kozen voor the golden circle van Simon Sinek. De kern hiervan is dat je begint met de vraag: waarom bestaan wij als organisatie? Vervolgens sta je stil bij het ‘hoe’en het ‘wat’. Na het vaststellen van waarom, hoe en wat, bleek er iets te missen. Daarom werd voor elke activiteit in de organisatie een koppeling gemaakt met de onderdelen ‘waar’, ‘wie’ en ‘wanneer’. Een voorbeeld is webcare: één van de kernwaarden van het ‘hoe’ is ‘ontneem mensen gedoe’. Vanuit de theoretisch model volgt een doorvertaling naar concrete uitingen, bijvoorbeeld ‘webcare verwijst mensen nooit door, maar geeft zelf een antwoord.

 

PROCES
Ben kritisch en blijf zelf nadenken. Bij veranderingen heb je te maken met een probleem, een werkwijze en een resultaat. Wat je bij stappenplannen in boekjes ziet is dat alle drie de elementen bekend zijn. Dan kun je spreken van een project en direct aan de slag. Als een of meerdere onderdelen niet bekend zijn, dan wordt het lastiger. Soms lijkt het alsof het probleem bekend is, maar blijkt dat niet het geval te zijn. Het heeft dan niet zoveel zin om met een projectbril naar processen te kijken. Dit soort zoekprocessen (en in de praktijk zijn de meeste processen dat) kosten veel meer tijd dan projecten. Omdat je dit vooraf niet altijd weet, heeft een stappenplan vaak geen gewenst effect en moet je zelf blijven denken. Wat hierbij helpt zijn de terugkerende projectfasen: start, ontwerp, transitie, consolidatie. Elke fase vraagt andere doelen, projecten, beïnvloedingsstijlen en slaagfactoren. Ben je er steeds van bewust in welke fase je je bevindt.

 

POLITIEK
Je kunt (bedrijfs)politiek zien als een vies spelletje. Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt er ook je voordeel mee doen. Heb jij weleens tegen je moeder gezegd ‘het mag van papa, mag het ook van jou?’. Pas dat eens binnen je organisatie toe. Sluit coalities of ga samenwerken met andere afdelingen. Bij bedrijfspolitiek hoeven er geen verliezers te zijn, iedereen kan profiteren. En tot slot, gebruik je (marketing)kennis ook intern om mensen enthousiast te krijgen.

 

PERSOONLIJKHEID
Wees je bewust van je eigen rol. En pas op voor valkuilen. Let erop dat je geen ‘fat smokers advice’ geeft. De dikke roker weet al dat minder eten en stoppen met roken gezonder zijn. Achterhaal dus waarom hij zelf niet kiest voor het gezonde gedrag. Een concreter voorbeeld is de directie die al lang weet dat er ingezet moet worden op digitale ontwikkelingen. Achterhaal wat ze weerhoudt om te doen wat ze al weten en bouw daarop verder.

 

Durf daarnaast risico’s te nemen: kom uit je comfortzone. Durf pootje over te doen. En probeer anders te werken, presenteren en plannen. En verder: preek niet voor eigen parochie. Als er op jouw visitekaartje ‘social mediamanager’ staat ben jij de laatste die adviseert om social media in te zetten. Zorg dat anderen dit vertellen. Zo voorkom je het ‘Wij van WC-eend-gevoel…’ en kom je veel sterker naar voren.