OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren
 

Communicatieadviseur Energie – Provincie Noord-Holland (TA17359)


Introductie

De Provincie Noord-Holland is op zoek naar een stevige en pro-actieve (medior) communicatieadviseur voor het programma Transitie energie en grondstoffen (TEG) die samen met het team op zoek gaat naar kansen voor samenwerking en profilering.

Organisatie

Het programmamanagement is verantwoordelijk voor de programmacommunicatie. De sector Communicatie van de directie Concernzaken is verantwoordelijk voor de communicatie over de provincie en de bestuurs-communicatie. Bij de start van de werkzaamheden is er een gesprek met de sector Communicatie over het provincie brede communicatiebeleid en bestuurlijke gevoeligheden. De dagelijkse aansturing gebeurt door de procesmanager van het programma. De communicatieadviseur voert zijn/haar werkzaamheden uit binnen het communicatiebeleid van de provincie (o.a. kernboodschappen, prioritering, huisstijl e.d.) van de sector Communicatie en stemt mogelijke bestuurlijke gevoeligheden met de sector af. De sector Communicatie verzorgt de woordvoering, de ingehuurde adviseur kan eventueel (een deel van) de voorbereiding doen.

Programma Transitie energie en grondstoffen
De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal en circulair te zijn. Dat doet zij niet alleen maar samen met al haar partners. Daarom is de visie van de provincie ’Circulair en energieneutraal; samen maken we het waar’. In het programma staan twee pijlers centraal; energietransitie (verduurzaming gebouwde omgeving, warmte-koude, energiebesparing industrie etc.) en circulaire economie. Voor deze beide pijlers zijn beleidsdocumenten opgesteld; de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 en het Ontwikkelingsperspectief Circulaire economie (zie bijlagen). Beiden worden in uitvoering/actieprogramma’s (jaarlijks) geactualiseerd. Met name het Ontwikkelingsperspectief heeft de ambitie om in co creatie de circulaire ambities te realiseren. Daarbij is ook de ambitie om meer interactief te communiceren.

Voor de uitvoering zijn twee teams samengesteld: in team Energietransitie werken ca. 10 mensen in team Circulair ca 7 mensen. Daarnaast is er een kernteam waar naast de coördinatoren van de beide teams een programmamanager, procesmanager en programmasecretaris werken. Dit kernteam draagt zorg voor agendering van strategische discussies, communicatie, samenhang en continuïteit. Naast deze twee pijlers wordt ook inzet gepleegd op verduurzaming van de eigen organisatie, duurzaam inkopen, duurzame mobiliteit etc. Voor zover dit raakt aan energietransitie en circulair valt dit onder het programma. Om de interne afstemming te garanderen wordt twee maandelijks vanuit het programma een Platform Transitie georganiseerd.

Het programma bestaat nu twee jaar. In de afgelopen periode is gecommuniceerd op basis van een communicatiestrategie die in 2016 is opgesteld. Inmiddels is de strategie van het programma veranderd en daardoor is het nodig om ook een nieuwe communicatiestrategie vast te stellen. Recentelijk is besloten dat het programma meer extern gericht moet zijn. De provincie wil met het programma laten zien dat zij zich op diverse terreinen inzet om de energietransitie te versnellen in Noord-Holland. De kernwaarden daarbij zijn; samen met buiten, innovatief en inspirerend.

Functie

De communicatieadviseur stelt een strategie op, maakt een plan voor de uitvoering. Beide producten worden afgestemd met de procesmanager die Communicatie in haar portefeuille heeft en de woordvoerder van de verantwoordelijk gedeputeerde. De adviseur is ook verantwoordelijk voor de uitvoering. De communicatie-adviseur maakt deel uit van het team Energietransitie en het team Circulair.

De belangrijkste taken zijn:
 • opstellen en bewaken van de communicatiestrategie voor het programma als geheel én voor de pijlers energietransitie en circulair. Indien nodig bijstellen en actualiseren van deze communicatiestrategie;
 • sparringpartner en adviseur voor het kernteam met betrekking tot communicatie en positionering van het project als geheel en de afzonderlijke onderwerpen;
 • sparringpartner en adviseur voor de twee teams; actief signaleren van kansen om communicatie in te zetten;
 • issuemanagement: het signaleren van issues vanuit de projectomgeving en/of (social) media en advies uitbrengen over hoe te reageren;
 • het meedenken over de invulling van congressen, informatiebijeenkomsten en een actieve rol bij de organisatie van deze evenementen (voor de organisatie van ‘evenementen’ is 24 uur per week ondersteuning binnen het programma aanwezig).
 • bewaken van het communicatiebudget;
 • het maken van digitale middelen;
 • aanleveren van teksten en beelden voor www.noord-holland.nl en social media. Dit in afstemming met de sector Communicatie;
 • beantwoording van persvragen en opstellen persberichten ligt bij de woordvoerder van de Gedeputeerde.

Functie eisen

 • je hebt minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
 • je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • je hebt ervaring/affiniteit met duurzaamheid;
 • je hebt ervaring met interactieve communicatie;
 • je hebt ervaring binnen provinciale, gemeentelijke of rijksoverheid;
 • je beschikt over de volgende competenties: grote mate van zelfstandigheid, pro-actief, samenwerkingsgericht, flexibel, kunnen omgaan met belangentegenstellingen, positief-kritische grondhouding, ‘hands-on’ mentaliteit, gewend aan en goed in staat om te werken met deadlines, uitstekende schrijfvaardigheid.

Aanbod

Het betreft een tijdelijke opdracht van 8 januari 2018 tot 31 december 2018 voor 24 – 32 uur per week. Standplaats is Haarlem.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvette Albers via 070-3022020 en per mail via yvette.albers@onlyhuman.nl

Sollicitatie

Solliciteren kan tot dinsdag 21 november 12:00 uur, via onderstaande sollicitatiebutton.
Solliciteren